ابتدا عکسی که در فایل ورد دارید را اتخاب نمایید.

 

تب Format با انتخاب عکس ایجاد می‌شود

 

در تب Format و در بخش Arrange روی Wrap Text کلیک کنید تا لیستی کشویی باز شود. د

ر این لیست ماوس را روی حالت‌های مختلف text-wrapping قرار دهید ولی کلیک نکنید تا بدون انتخاب گزینه‌ای تاثیر آن را روی عکس خود ببینید. هنگامی که حالت مورد نظر را برای قرار گرفتن عکس در کنار نوشته یافتید روی آن کلیک کنید. همچنین می‌توان با کلیک روی More Layout Option با تنظیمات بیشتر، به شکل دلخواهی به مقصود خود برسید.

چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟

چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟ 

 

استفاده از فرمت‌های از پیش تعریف شده:

عکسی که قصد جابجایی دارید را انتخاب نمایید تا تب Format در منوی سایت اضافه شود.

چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟

افزوده شدن تب Format با انتخاب عکس

در تب Format و در بخش Arrange  روی گزینه‌ی  Position کلیک کنید. سپس ماوس را روی گزینه‌های مختلف قرار دهید تا تغییر مکان عکس خود را در کنار نوشته مشاهده نمایید. در واقع به جای این کار می‌توان با استفاده از انتخاب wrap text عکس را بین متن قرار داد و آن را جابجا کرد. استفاده از Position تنها حالات خاصی را نمایش می‌دهد و برای افزایش سرعت کار با ورد به کار می‌رود.

چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟

منبع :اینتوتک