این چیت در کانال MR CHAET با قیمت 150 هزار تومان به فروش میرود اما ما این فایل را برای شما رایگان کردیم.

 

ورود به کانال فایل چیت ها همراه با آموزش (فیلترشکن خود را روشن بکنید)

 

ورود

 

صاحب این چیت حسین صالحی است.