موسسه ساتال

مرکز آموزش ، پژوهش و توسعه کسب و کار

ساتال
چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتار های پر خطر دست بزند؟

چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتار های پر خطر دست بزند؟جواب

 

به خاطرکمبود،جلب نظر دیگران،نشان دادن مهارت های خود وریسک پذیری و یا با هدف تفریح،بی خیالی ،لذت جویی.

 

 

 

منبع

ساداسار دانش

sadasardanesh.blog.ir


 

کپی برداری با منبع و بدون منبع ممنوع و حرام است و نویسنده رضایت کافی ندارد


         

سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید

chera yek fard momken ast be anjam

raftar haye por khatar

www.sadasardanesh.blog.ir

افراد

به انجام رفتار های پر خطر دست بزند؟

بی خیالی

جواب فعالیت صفحه 78 تفکروسبک زندگی هشتم

دست زدن به رفتار های پرخطر

دنیای بدانید

رفتار های پر خطر در جوانان

رفتار های پرخطر

ساداسار دانش

سایت ساداسار دانش

مواد مخدر و اعتیاد

پرخطر دست میزنیم

چرا ما به رفتار های

چرا یک فرد ممکن است که به

چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتار های پر خطر

چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتار های پر خطر دست بزند

چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتار های پر خطر دست بزند؟

ساتال

نظرات (۱)

شایان @tarahh33
بسیار عالی وممنون به این صورت کار خود را ادامه دهید ✔✔