موسسه ساتال

مرکز آموزش ، پژوهش و توسعه کسب و کار

پیشبینی کرونا در کتاب پیشگویی سیلویا براون pdf دانلود رایگان

 

  دانلود

  رایگان

  سیلویا براون

  معرفی کتاب

  کرونا

  دانلود

  دانلود پی دی اف کتاب رایگان پیشکویی

  رایگان

  سیلویا براون

  معرفی کتاب

  ساتال تیم

  نظرات (۱)

  کاسبی که با تیتر دروغ رایگان شروع میکنه عاقبت بخیر نمیشه