فهرست

جدول زیر شامل پر جمعیت ترین شهرهای ایران بر اساس سرشماری جدید خورشیدی است:

  مرکز استان
رتبه شهر استان جمعیت تغییر
(۱۳۹۰–۱۳۹۵)
۱۳۸۵[۳] ۱۳۹۰[۴] ۱۳۹۵[۵]
۱ تهران تهران ۷٬۷۰۵٬۰۳۶ ۸٬۱۵۴٬۰۵۱ ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ +۶٫۶۲%
۲ مشهد خراسان رضوی ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ ۲٬۷۴۹٬۳۷۴ ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ +۹٫۱۶%
۳ اصفهان اصفهان ۱٬۵۸۳٬۶۰۹ ۱٬۷۵۶٬۱۲۶ ۱٬۹۶۱٬۲۶۰ +۱۱٫۶۸%
۴ کرج البرز ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ ۱٬۶۱۴٬۶۲۶ ۱٬۵۹۲٬۴۹۲ −۱٫۳۷%[الف]
۵ شیراز فارس ۱٬۲۱۴٬۸۰۸ ۱٬۴۶۰٬۶۶۵ ۱٬۵۶۵٬۵۷۲ +۷٫۱۸%
۶ تبریز آذربایجان شرقی ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ ۱٬۴۹۴٬۹۸۸ ۱٬۵۵۸٬۶۹۳ +۴٫۲۶%
۷ قم قم ۹۵۱٬۹۱۸ ۱٬۰۷۴٬۰۳۶ ۱٬۲۰۱٬۱۵۸ +۱۱٫۸۴%
۸ اهواز خوزستان ۹۶۹٬۸۴۳ ۱٬۱۱۲٬۰۲۱ ۱٬۱۸۴٬۷۸۸ +۶٫۵۴%
۹ کرمانشاه کرمانشاه ۷۸۴٬۶۰۲ ۸۵۱٬۴۰۵ ۹۴۶٬۶۵۱ +۱۱٫۱۹%
۱۰ ارومیه آذربایجان غربی ۵۷۷٬۳۰۷ ۶۶۷٬۴۹۹ ۷۳۶٬۲۲۴ +۱۰٫۳۰%
۱۱ رشت گیلان ۵۵۱٬۱۶۱ ۶۳۹٬۹۵۱ ۶۷۹٬۹۹۵ +۶٫۲۶%
۱۲ زاهدان سیستان و بلوچستان ۵۵۲٬۷۰۶ ۵۶۰٬۷۲۵ ۵۸۷٬۷۳۰ +۴٫۸۲%
۱۳ همدان همدان ۴۷۳٬۱۴۹ ۵۲۵٬۷۹۴ ۵۵۴٬۴۰۶ +۵٫۴۴%
۱۴ کرمان کرمان ۴۹۶٬۶۸۴ ۵۳۴٬۴۴۱ ۵۳۷٬۷۱۸ +۰٫۶۱%
۱۵ یزد یزد ۴۲۳٬۰۰۶ ۴۸۶٬۱۵۲ ۵۲۹٬۶۷۳ +۸٫۹۵%
۱۶ اردبیل اردبیل ۴۱۲٬۶۶۹ ۴۸۲٬۶۳۲ ۵۲۹٬۳۷۴ +۹٫۶۸%
۱۷ بندرعباس هرمزگان ۳۶۷٬۵۰۸ ۴۳۵٬۷۵۱ ۵۲۶٬۶۴۸ +۲۰٫۸۶%
۱۸ اراک مرکزی ۴۳۸٬۳۳۸ ۵۲۶٬۱۸۲[ب][۶] ۵۲۰٬۹۴۴ −۱٫۰۰%
۱۹ اسلامشهر تهران ۳۵۷٬۱۷۱ ۳۸۹٬۱۰۲ ۴۴۸٬۱۲۹ +۱۵٫۱۷%
۲۰ زنجان زنجان ۳۴۱٬۸۰۱ ۳۸۶٬۸۵۱ ۴۳۰٬۸۷۱ +۱۱٫۳۸%
۲۱ سنندج کردستان ۳۱۱٬۴۴۶ ۳۷۳٬۹۸۷ ۴۱۲٬۷۶۷ +۱۰٫۳۷%
۲۲ قزوین قزوین ۳۴۹٬۸۲۱ ۳۸۱٬۵۹۸ ۴۰۲٬۷۴۸ +۵٫۵۴%
۲۳ خرم‌آباد لرستان ۳۲۸٬۵۴۴ ۳۴۸٬۲۱۶ ۳۷۳٬۴۱۶ +۷٫۲۴%
۲۴ گرگان گلستان ۲۶۹٬۲۲۶ ۳۲۹٬۵۳۶ ۳۵۰٬۶۷۶ +۶٫۴۲%
۲۵ ساری مازندران ۲۵۹٬۰۸۴ ۲۹۶٬۴۱۷ ۳۰۹٬۸۲۰ +۴٫۵۲%
۲۶ شهریار تهران ۱۸۹٬۱۲۰ ۲۴۹٬۴۷۳ ۳۰۹٬۶۰۷ +۲۴٫۱۰%
۲۷ قدس تهران ۲۲۹٬۳۵۴ ۲۸۳٬۵۱۷ ۳۰۹٬۶۰۵ +۹٫۲۰%
۲۸ کاشان اصفهان ۲۴۸٬۷۸۹ ۲۷۵٬۳۲۵ ۳۰۴٬۴۸۷ +۱۰٫۵۹%
۲۹ ملارد تهران ۲۲۸٬۶۷۳ ۲۹۰٬۸۱۷ ۲۸۱٬۰۲۷ −۳٫۳۷%
۳۰ دزفول خوزستان ۲۲۸٬۵۰۷ ۲۴۸٬۳۸۰ ۲۶۴٬۷۰۹ +۶٫۵۷%
۳۱ نیشابور خراسان رضوی ۲۰۵٬۹۷۲ ۲۳۹٬۱۸۵ ۲۶۴٬۳۷۵ +۱۰٫۵۳%
۳۲ بابل مازندران ۱۹۸٬۶۳۶ ۲۱۹٬۴۶۷ ۲۵۰٬۲۱۷ +۱۴٫۰۱%
۳۳ خمینی‌شهر اصفهان ۲۱۸٬۷۳۷ ۲۴۴٬۶۹۶ ۲۴۷٬۱۲۸ +۰٫۹۹%
۳۴ سبزوار خراسان رضوی ۲۰۸٬۱۷۲ ۲۳۱٬۵۵۷ ۲۴۳٬۷۰۰ +۵٫۲۴%
۳۵ گلستان تهران ۲۳۱٬۸۸۲ ۲۵۹٬۴۸۰ ۲۳۹٬۵۵۶ −۷٫۶۸%
۳۶ آمل مازندران ۱۹۷٬۴۷۰ ۲۱۹٬۹۱۵ ۲۳۷٬۵۲۸ +۸٫۰۱%
۳۷ پاکدشت تهران ۱۲۶٬۲۸۱ ۲۰۶٬۴۹۰ ۲۳۶٬۳۱۹ +۱۴٫۴۵%
۳۸ نجف‌آباد اصفهان ۲۰۶٬۱۱۴ ۲۲۱٬۸۱۴ ۲۳۵٬۲۸۱ +۶٫۰۷%
۳۹ بروجرد لرستان ۲۲۹٬۵۴۱ ۲۴۰٬۶۵۴ ۲۳۴٬۹۹۷ −۲٫۳۵%
۴۰ آبادان خوزستان ۲۱۷٬۹۸۸ ۲۱۲٬۷۴۴ ۲۳۱٬۴۷۶ +۸٫۸۰%
۴۱ قرچک تهران ۱۷۳٬۸۳۲ ۱۹۱٬۵۸۸ ۲۳۱٬۰۷۵ +۲۰٫۶۱%
۴۲ بجنورد خراسان شمالی ۱۷۲٬۷۷۲ ۱۹۹٬۷۹۱ ۲۲۸٬۹۳۱ +۱۴٫۵۹%
۴۳ ورامین تهران ۲۰۸٬۵۶۹ ۲۱۸٬۹۹۱ ۲۲۵٬۶۲۸ +۳٫۰۳%
۴۴ بوشهر بوشهر ۱۶۱٬۶۷۴ ۱۹۵٬۲۲۲ ۲۲۳٬۵۰۴ +۱۴٫۴۹%
۴۵ ساوه مرکزی ۱۷۹٬۰۰۹ ۲۰۰٬۴۸۱ ۲۲۰٬۷۶۲ +۱۰٫۱۲%
۴۶ قائم‌شهر مازندران ۱۷۴٬۲۴۶ ۱۹۶٬۰۵۰ ۲۰۴٬۹۵۳ +۴٫۵۴%
۴۷ بیرجند خراسان جنوبی ۱۵۷٬۸۴۸ ۱۷۸٬۰۲۰ ۲۰۳٬۶۳۶ +۱۴٫۳۹%
۴۸ نسیم‌شهر تهران ۱۳۵٬۸۲۴ ۱۵۷٬۴۷۴ ۲۰۰٬۳۹۳ +۲۷٫۲۵%
۴۹ سیرجان کرمان ۱۶۷٬۰۱۴ ۱۸۵٬۶۲۳ ۱۹۹٬۷۰۴ +۷٫۵۹%
۵۰ خوی آذربایجان غربی ۱۷۸٬۷۰۸ ۲۰۰٬۹۸۵ ۱۹۸٬۸۴۵ −۱٫۰۶%
۵۱ ایلام ایلام ۱۵۵٬۲۸۹ ۱۷۲٬۲۱۳ ۱۹۴٬۰۳۰ +۱۲٫۶۷%
۵۲ بوکان آذربایجان غربی ۱۴۹٬۳۴۰ ۱۷۰٬۶۰۰ ۱۹۳٬۵۰۱ +۱۳٫۴۲%
۵۳ شهرکرد چهارمحال و بختیاری ۱۲۶٬۷۴۶ ۱۵۹٬۷۵۵ ۱۹۰٬۴۴۱ +۱۹٫۲۱%
۵۴ سمنان سمنان ۱۲۴٬۹۹۹ ۱۵۳٬۶۸۰ ۱۸۵٬۱۲۹ +۲۰٫۴۶%
۵۵ فردیس البرز -- -- ۱۸۱٬۱۷۴[پ] NA
۵۶ مراغه آذربایجان شرقی ۱۴۶٬۴۰۵ ۱۶۲٬۲۷۵ ۱۷۵٬۲۵۵ +۸٫۰۰%
۵۷ شاهین‌شهر اصفهان ۱۲۶٬۰۷۰ ۱۴۳٬۳۰۸ ۱۷۳٬۳۲۹ +۲۰٫۹۵%
۵۸ ملایر[ت][۷] همدان ۱۵۳٬۷۴۸ ۱۶۹٬۳۵۲ ۱۷۰٬۲۳۷ +۰٫۵۲%
۵۹ مهاباد آذربایجان غربی ۱۳۳٬۳۲۴ ۱۴۷٬۲۶۸ ۱۶۸٬۳۹۳ +۱۴٫۳۴%
۶۰ سقز کردستان ۱۳۱٬۳۴۹ ۱۳۹٬۷۳۸ ۱۶۵٬۲۵۸ +۱۸٫۲۶%
۶۱ بندر ماهشهر خوزستان ۱۰۹٬۹۲۷ ۱۵۳٬۷۷۸ ۱۶۲٬۷۹۷ +۵٫۸۶%
۶۲ رفسنجان کرمان ۱۳۶٬۳۸۸ ۱۵۱٬۴۲۰ ۱۶۱٬۹۰۹ +۶٫۹۳%
۶۳ گنبد کاووس گلستان ۱۲۷٬۱۶۷ ۱۴۴٬۵۴۶ ۱۵۱٬۹۱۰ +۵٫۰۹%
۶۴ شاهرود سمنان ۱۲۶٬۹۱۶ ۱۴۰٬۴۷۴ ۱۵۰٬۱۲۹ +۶٫۸۷%
۶۵ مرودشت فارس ۱۲۳٬۸۵۸ ۱۳۸٬۶۴۹ ۱۴۸٬۸۵۸ +۷٫۳۶%
۶۶ کمال‌شهر البرز ۸۰٬۴۳۵ ۱۰۹٬۹۴۳ ۱۴۱٬۶۶۹ +۲۸٫۸۶%
۶۷ جهرم فارس ۱۰۳٬۰۲۳ ۱۱۴٬۱۰۸ ۱۴۱٬۶۳۴ +۲۴٫۱۲%
۶۸ تربت حیدریه خراسان رضوی ۱۱۹٬۳۶۰ ۱۳۱٬۱۵۰ ۱۴۰٬۰۱۹ +۶٫۷۶%
۶۹ مریوان کردستان ۹۱٬۶۶۴ ۱۱۰٬۴۶۴ ۱۳۶٬۶۵۴ +۲۳٫۷۱%
۷۰ اندیمشک خوزستان ۱۱۹٬۴۲۲ ۱۲۶٬۸۱۱ ۱۳۵٬۱۱۶ +۶٫۵۵%
۷۱ شهرضا اصفهان ۱۰۸٬۲۹۹ ۱۲۳٬۷۶۷ ۱۳۴٬۹۵۲ +۹٫۰۴%
۷۲ زابل سیستان و بلوچستان ۱۳۰٬۶۴۲ ۱۳۷٬۷۲۲ ۱۳۴٬۹۵۰ −۲٫۰۱%
۷۳ یاسوج کهگیلویه و بویراحمد ۹۶٬۷۸۶ ۱۰۸٬۵۰۵ ۱۳۴٬۵۳۲ +۲۳٫۹۹%
۷۴ میاندوآب آذربایجان غربی ۱۱۲٬۹۳۳ ۱۲۳٬۰۸۱ ۱۳۴٬۴۲۵ +۹٫۲۲%
۷۵ خرمشهر خوزستان ۱۲۳٬۸۶۶ ۱۲۹٬۴۱۸ ۱۳۳٬۰۹۷ +۲٫۸۴%
۷۶ مرند آذربایجان شرقی ۱۱۴٬۱۶۵ ۱۲۴٬۳۲۳ ۱۳۰٬۸۲۵ +۵٫۲۳%
۷۷ جیرفت کرمان ۹۵٬۰۳۱ ۱۱۱٬۰۳۴ ۱۳۰٬۴۲۹ +۱۷٫۴۷%
۷۸ بم کرمان ۷۳٬۸۲۳ ۱۰۷٬۱۳۱ ۱۲۷٬۳۹۶ +۱۸٫۹۲%
۷۹ بهبهان خوزستان ۹۹٬۲۰۴ ۱۰۷٬۴۱۲ ۱۲۲٬۶۰۴ +۱۴٫۱۴%
۸۰ دورود لرستان ۱۰۰٬۵۲۸ ۹۹٬۴۹۹ ۱۲۱٬۶۳۸ +۲۲٫۲۵%
۸۱ نظرآباد البرز ۹۷٬۶۸۴ ۱۰۷٬۸۰۶ ۱۱۹٬۵۱۲ +۱۰٫۸۶%
۸۲ محمدشهر البرز ۸۳٬۱۲۶ ۱۰۰٬۵۱۹ ۱۱۹٬۴۱۸ +۱۸٫۸۰%
۸۳ ایذه خوزستان ۱۰۳٬۶۹۵ ۱۱۷٬۰۹۳ ۱۱۹٬۳۹۹ +۱٫۹۷%
۸۴ بندر انزلی گیلان ۱۰۹٬۶۸۷ ۱۱۶٬۶۶۴ ۱۱۸٬۵۶۴ +۱٫۶۳%
۸۵ اندیشه تهران ۷۵٬۵۹۶ ۹۶٬۸۰۷ ۱۱۶٬۰۶۲ +۱۹٫۸۹%
۸۶ ایرانشهر سیستان و بلوچستان ۹۹٬۴۹۶ ۹۷٬۰۱۲ ۱۱۳٬۷۵۰ +۱۷٫۲۵%
۸۷ فسا فارس ۹۰٬۲۵۱ ۱۰۴٬۸۰۹ ۱۱۰٬۸۲۵ +۵٫۷۴%
۸۸ برازجان بوشهر ۹۲٬۲۲۱ ۹۵٬۴۴۹ ۱۱۰٬۵۶۷ +۱۵٫۸۴%
۸۹ بانه کردستان ۶۹٬۶۳۵ ۸۵٬۱۹۰ ۱۱۰٬۲۱۸ +۲۹٫۳۸%
۹۰ چابهار سیستان و بلوچستان ۷۱٬۰۷۰ ۸۵٬۶۳۳ ۱۰۶٬۷۳۹ +۲۴٫۶۵%
۹۱ رباط‌کریم تهران ۶۲٬۹۳۷ ۷۸٬۰۹۷ ۱۰۵٬۳۹۳ +۳۴٫۹۵%
۹۲ کاشمر خراسان رضوی ۸۱٬۵۲۷ ۹۰٬۲۰۰ ۱۰۲٬۲۸۲ +۱۳٫۳۹%
۹۳ شوشتر خوزستان ۹۴٬۱۲۴ ۱۰۶٬۸۱۵ ۱۰۱٬۸۷۸ −۴٫۶۲%
۹۴ قوچان خراسان رضوی ۹۶٬۹۵۳ ۱۰۳٬۷۶۰ ۱۰۱٬۶۰۴ −۲٫۰۸%
۹۵ لاهیجان گیلان ۷۱٬۸۷۱ ۹۴٬۰۵۱ ۱۰۱٬۰۷۳ +۷٫۴۷%
۹۶ اهر آذربایجان شرقی ۸۵٬۷۸۲ ۹۲٬۶۰۸ ۱۰۰٬۶۴۱ +۸٫۶۷%
۹۷ مسجدسلیمان خوزستان ۱۰۶٬۱۲۱ ۱۰۳٬۳۶۹ ۱۰۰٬۴۹۷ −۲٫۷۸%
۹۸ تربت جام خراسان رضوی ۸۳٬۵۵۸ ۹۴٬۷۵۸ ۱۰۰٬۴۴۹ +۶٫۰۱%
۹۹ ابهر زنجان ۷۰٬۸۳۶ ۸۷٬۳۹۶ ۹۹٬۲۸۵ +۱۳٫۶۰%
۱۰۰ میانه آذربایجان شرقی ۸۷٬۳۸۵ ۹۵٬۵۰۵ ۹۸٬۹۷۳ +۳٫۶۳%
۱۰۱ پرند تهران ۵٬۷۹۱ ۲۸٬۷۳۳ ۹۷٬۴۶۴ +۲۳۹٫۲۱%
۱۰۲ دوگنبدان کهگیلویه و بویراحمد ۸۱٬۹۰۲ ۹۱٬۷۳۹ ۹۶٬۷۲۸ +۵٫۴۴%
۱۰۳ کازرون فارس ۸۴٬۵۹۴ ۸۹٬۶۸۵ ۹۶٬۶۸۳ +۷٫۸۰%
۱۰۴ بهشهر مازندران ۸۳٬۵۳۷ ۸۹٬۲۵۱ ۹۴٬۷۰۲ +۶٫۱۱%
۱۰۵ الوند قزوین ۶۹٬۳۳۳ ۸۸٬۷۱۱ ۹۳٬۸۳۶ +۵٫۷۸%
۱۰۶ پارس‌آباد اردبیل ۸۱٬۷۸۲ ۸۸٬۹۲۴ ۹۳٬۳۸۷ +۵٫۰۲%
۱۰۷ سلماس آذربایجان غربی ۷۹٬۵۶۰ ۸۸٬۱۹۶ ۹۲٬۸۱۱ +۵٫۲۳%
۱۰۸ صدرا فارس ۹٬۹۴۹ ۳۹٬۹۷۹ ۹۱٬۸۶۳ +۱۲۹٫۷۸%
۱۰۹ پیرانشهر آذربایجان غربی ۵۷٬۶۹۲ ۶۹٬۰۴۹ ۹۱٬۵۱۵ +۳۲٫۵۴%
۱۱۰ اسلام‌آباد غرب کرمانشاه ۸۹٬۴۳۰ ۹۴٬۶۹۹ ۹۰٬۵۵۹ −۴٫۳۷%
۱۱۱ محمدیه قزوین ۴۱٬۷۶۶ ۴۸٬۸۶۲ ۹۰٬۵۱۳ +۸۵٫۲۴%
۱۱۲ الیگودرز لرستان ۷۸٬۶۹۰ ۸۷٬۹۶۷ ۸۹٬۲۶۸ +۱٫۴۸%
۱۱۳ کوهدشت لرستان ۸۵٬۵۱۹ ۹۲٬۹۲۷ ۸۹٬۰۹۱ −۴٫۱۳%
۱۱۴ فولادشهر اصفهان ۵۵٬۴۹۶ ۶۶٬۹۰۳ ۸۸٬۴۲۶ +۳۲٫۱۷%
۱۱۵ بناب آذربایجان شرقی ۷۵٬۳۳۲ ۷۹٬۸۹۴ ۸۵٬۲۷۴ +۶٫۷۳%
۱۱۶ باغستان تهران ۵۲٬۳۳۰ ۷۱٬۸۶۱ ۸۳٬۹۳۴ +۱۶٫۸۰%
۱۱۷ شیروان خراسان شمالی ۸۲٬۷۹۰ ۸۸٬۲۵۴ ۸۲٬۶۸۹ −۶٫۳۱%
۱۱۸ سهند آذربایجان شرقی ۱۳٬۶۱۰ ۲۴٬۷۰۴ ۸۲٬۴۹۴ +۲۳۳٫۹۳%
۱۱۹ نقده آذربایجان غربی ۷۲٬۹۷۵ ۷۵٬۵۵۰ ۸۱٬۵۹۸ +۸٫۰۱%
۱۲۰ میبد یزد ۵۸٬۲۹۵ ۶۶٬۹۰۷ ۸۰٬۷۱۲ +۲۰٫۶۳%
۱۲۱ تاکستان قزوین ۷۳٬۶۲۵ ۷۷٬۹۰۷ ۸۰٬۲۹۹ +۳٫۰۷%
۱۲۲ لنگرود گیلان ۶۵٬۳۶۹ ۷۴٬۴۷۷ ۷۹٬۴۴۵ +۶٫۶۷%
۱۲۳ بومهن تهران ۴۳٬۰۰۴ ۵۳٬۴۵۱ ۷۹٬۰۳۴ +۴۷٫۸۶%
۱۲۴ بهارستان اصفهان ۴۵٬۵۳۸ ۶۱٬۶۷۴ ۷۹٬۰۲۳ +۲۸٫۱۳%
۱۲۵ بندر امام خمینی خوزستان ۶۷٬۰۷۸ ۷۲٬۳۵۷ ۷۸٬۳۵۳ +۸٫۲۹%
۱۲۶ قروه کردستان ۶۵٬۸۴۲ ۷۱٬۲۳۲ ۷۸٬۲۷۶ +۹٫۸۹%
۱۲۷ شوش خوزستان ۵۳٬۸۹۷ ۵۹٬۱۶۱ ۷۷٬۱۴۸ +۳۰٫۴۰%
۱۲۸ نهاوند همدان ۷۲٬۲۱۸ ۷۵٬۴۴۵ ۷۶٬۱۶۲ +۰٫۹۵%
۱۲۹ اردکان یزد ۵۱٬۳۴۹ ۵۶٬۷۷۶ ۷۵٬۲۷۱ +۳۲٫۵۸%
۱۳۰ رامهرمز خوزستان ۴۹٬۸۲۲ ۶۹٬۸۶۹ ۷۴٬۲۸۵ +۶٫۳۲%
۱۳۱ مشگین‌شهر اردبیل ۶۱٬۲۹۶ ۶۶٬۸۸۳ ۷۴٬۱۰۹ +۱۰٫۸۰%
۱۳۲ بندر گناوه بوشهر ۵۹٬۲۹۱ ۶۴٬۱۱۰ ۷۳٬۴۷۲ +۱۴٫۶۰%
۱۳۳ پردیس تهران ۲۵٬۳۶۰ ۳۷٬۲۵۷ ۷۳٬۳۶۳ +۹۶٫۹۱%
۱۳۴ میناب هرمزگان ۵۴٬۶۲۳ ۶۳٬۲۲۹ ۷۳٬۱۷۰ +۱۵٫۷۲%
۱۳۵ خمین مرکزی ۶۴٬۰۳۱ ۷۰٬۰۵۳ ۷۲٬۸۸۲ +۴٫۰۴%
۱۳۶ داراب فارس ۵۴٬۵۱۳ ۶۱٬۶۷۲ ۷۰٬۲۳۲ +۱۳٫۸۸%
۱۳۷ مبارکه اصفهان ۶۲٬۴۵۴ ۶۶٬۰۹۲ ۶۹٬۴۴۹ +۵٫۰۸%
۱۳۸ امیدیه خوزستان ۵۷٬۹۷۰ ۶۰٬۴۶۱ ۶۷٬۴۲۷ +۱۱٫۵۲%
۱۳۹ نورآباد لرستان ۵۶٬۴۰۴ ۶۱٬۱۶۴ ۶۵٬۵۴۷ +۷٫۱۷%
۱۴۰ فیروزآباد فارس ۵۸٬۲۱۰ ۶۴٬۹۶۹ ۶۵٬۴۱۷ +۰٫۶۹%
۱۴۱ آران و بیدگل اصفهان ۵۵٬۶۵۱ ۶۰٬۲۹۰ ۶۵٬۴۰۴ +۸٫۴۸%
۱۴۲ باقرشهر تهران ۵۲٬۵۷۵ ۵۹٬۰۹۱ ۶۵٬۳۸۸ +۱۰٫۶۶%
۱۴۳ چالوس مازندران ۴۴٬۶۱۸ ۴۷٬۸۸۱ ۶۵٬۱۹۶ +۳۶٫۱۶%
۱۴۴ ماهدشت البرز ۴۳٬۱۰۰ ۵۱٬۵۱۸ ۶۲٬۹۱۰ +۲۲٫۱۱%
۱۴۵ لار فارس ۵۱٬۹۶۱ ۶۵٬۴۵۱ ۶۲٬۰۴۵ −۵٫۲۰%
۱۴۶ مشکین‌دشت البرز ۴۳٬۶۹۶ ۵۳٬۴۴۰ ۶۲٬۰۰۵ +۱۶٫۰۳%
۱۴۷ نکا مازندران ۴۶٬۱۵۲ ۵۰٬۶۸۰ ۶۰٬۹۹۱ +۲۰٫۳۵%
۱۴۸ زرند کرمان ۵۴٬۷۴۵ ۵۷٬۷۴۹ ۶۰٬۳۷۰ +۴٫۵۴%
۱۴۹ بندر کنگان بوشهر ۲۳٬۹۲۱ ۷۶٬۳۲۹ ۶۰٬۱۸۷ −۲۱٫۱۵%
۱۵۰ آبیک قزوین ۴۷٬۲۳۳ ۵۵٬۷۷۹ ۶۰٬۱۰۷ +۷٫۷۶%
۱۵۱ سراوان سیستان و بلوچستان ۵۸٬۶۵۲ ۵۹٬۷۹۵ ۶۰٬۰۱۴ +۰٫۳۷%
۱۵۲ بابلسر مازندران ۴۷٬۸۷۲ ۵۰٬۴۷۷ ۵۹٬۹۶۶ +۱۸٫۸۰%
۱۵۳ اسفراین خراسان شمالی ۵۱٬۳۲۱ ۶۰٬۳۷۲ ۵۹٬۴۹۰ −۱٫۴۶%
۱۵۴ پیشوا تهران ۴۱٬۴۸۰ ۴۷٬۲۵۳ ۵۹٬۱۸۴ +۲۵٫۲۵%
۱۵۵ آباده فارس ۵۲٬۰۴۲ ۵۵٬۷۵۸ ۵۹٬۱۱۶ +۶٫۰۲%
۱۵۶ دامغان سمنان ۵۷٬۳۳۱ ۵۸٬۷۷۰ ۵۹٬۱۰۶ +۰٫۵۷%
۱۵۷ گلپایگان اصفهان ۴۷٬۸۴۹ ۵۴٬۷۵۲ ۵۸٬۹۳۶ +۷٫۶۴%
۱۵۸ صالحیه تهران ۵۴٬۲۱۸ ۵۶٬۳۵۶ ۵۸٬۶۸۳ +۴٫۱۳%
۱۵۹ کامیاران کردستان ۴۶٬۷۶۰ ۵۹٬۹۰۷ ۵۷٬۰۷۷ −۴٫۷۲%
۱۶۰ بروجن چهارمحال و بختیاری ۴۹٬۰۷۷ ۵۲٬۶۹۴ ۵۷٬۰۷۱ +۸٫۳۱%
۱۶۱ نورآباد فارس ۵۱٬۶۶۸ ۵۵٬۷۳۶ ۵۷٬۰۵۸ +۲٫۳۷%
۱۶۲ دهدشت کهگیلویه و بویراحمد ۴۹٬۹۹۵ ۵۶٬۲۷۹ ۵۷٬۰۳۶ +۱٫۳۵%
۱۶۳ خاش سیستان و بلوچستان ۵۶٬۶۸۳ ۵۴٬۱۰۵ ۵۶٬۵۸۴ +۴٫۵۸%
۱۶۴ تایباد خراسان رضوی ۴۶٬۲۲۸ ۵۲٬۲۸۰ ۵۶٬۵۶۲ +۸٫۱۹%
۱۶۵ کوت عبدالله خوزستان -- -- ۵۶٬۲۵۲ ۰٫۰۰%
۱۶۶ زرین‌شهر اصفهان ۵۵٬۹۸۴ ۶۰٬۱۱۸ ۵۵٬۸۱۷ −۷٫۱۵%
۱۶۷ اسدآباد همدان ۵۱٬۳۰۴ ۵۵٬۰۲۴ ۵۵٬۷۰۳ +۱٫۲۳%
۱۶۸ هشتگرد البرز ۴۵٬۳۳۲ ۵۱٬۹۵۳ ۵۵٬۶۴۰ +۷٫۱۰%
۱۶۹ تنکابن مازندران ۴۳٬۱۲۸ ۴۵٬۳۳۸ ۵۵٬۴۳۴ +۲۲٫۲۷%
۱۷۰ خرمدره زنجان ۴۸٬۰۵۵ ۵۲٬۵۴۸ ۵۵٬۳۶۸ +۵٫۳۷%
۱۷۱ اقبالیه قزوین ۴۹٬۲۳۰ ۵۵٬۴۹۸ ۵۵٬۰۶۶ −۰٫۷۸%
۱۷۲ جوانرود کرمانشاه ۴۳٬۱۰۴ ۵۱٬۴۸۳ ۵۴٬۳۵۴ +۵٫۵۸%
۱۷۳ هشتپر گیلان ۴۱٬۴۸۶ ۵۲٬۳۴۴ ۵۴٬۱۷۸ +۳٫۵۰%
۱۷۴ صباشهر تهران ۱۸٬۱۳۲ ۴۷٬۱۲۳ ۵۳٬۹۷۱ +۱۴٫۵۳%
۱۷۵ بندر ترکمن گلستان ۴۵٬۰۴۵ ۴۸٬۷۳۶ ۵۳٬۹۷۰ +۱۰٫۷۴%
۱۷۶ چناران خراسان رضوی ۴۱٬۷۳۵ ۴۸٬۵۶۷ ۵۳٬۸۷۹ +۱۰٫۹۴%
۱۷۷ علی‌آباد کتول گلستان ۴۶٬۱۸۳ ۴۹٬۸۰۴ ۵۲٬۸۳۸ +۶٫۰۹%
۱۷۸ کهنوج کرمان ۳۸٬۵۷۱ ۴۳٬۹۷۷ ۵۲٬۶۲۴ +۱۹٫۶۶%
۱۷۹ حمیدیا یزد ۲۷٬۶۱۱ ۳۷٬۴۲۸ ۵۱٬۷۹۳ +۳۸٫۳۸%
۱۸۰ شهربابک کرمان ۴۳٬۹۱۶ ۴۵٬۲۶۵ ۵۱٬۶۲۰ +۱۴٫۰۴%
۱۸۱ آستارا گیلان ۴۰٬۶۶۴ ۴۸٬۴۷۰ ۵۱٬۵۷۹ +۶٫۴۱%
۱۸۲ سوسنگرد خوزستان ۴۳٬۵۹۱ ۴۴٬۴۶۹ ۵۱٬۴۳۱ +۱۵٫۶۶%
۱۸۳ کنگاور کرمانشاه ۴۸٬۹۰۱ ۵۳٬۴۴۹ ۵۱٬۳۵۲ −۳٫۹۲%
۱۸۴ تویسرکان همدان ۴۲٬۵۲۰ ۴۴٬۵۱۶ ۵۰٬۴۵۵ +۱۳٫۳۴%
۱۸۵ بیجار کردستان ۴۶٬۱۵۶ ۴۷٬۹۲۶ ۵۰٬۰۱۴ +۴٫۳۶%
۱۸۶ چهاردانگه تهران ۴۲٬۱۵۹ ۴۶٬۲۲۹ ۴۹٬۹۵۰ +۸٫۰۵%
۱۸۷ نی‌ریز فارس ۴۵٬۱۸۰ ۵۰٬۲۹۱ ۴۹٬۸۵۰ −۰٫۸۸%
۱۸۸ تکاب آذربایجان غربی ۴۳٬۷۰۲ ۴۴٬۰۴۰ ۴۹٬۶۷۷ +۱۲٫۸۰%
۱۸۹ نوشهر مازندران ۴۰٬۵۷۸ ۴۳٬۳۷۸ ۴۹٬۴۰۳ +۱۳٫۸۹%
۱۹۰ چهارباغ البرز ۵٬۵۷۷ ۶٬۷۷۲ ۴۸٬۸۲۸ +۶۲۱٫۰۳%
۱۹۱ گرمسار سمنان ۳۸٬۸۹۱ ۴۰٬۹۸۵ ۴۸٬۶۷۲ +۱۸٫۷۶%
۱۹۲ دماوند تهران ۳۶٬۴۳۳ ۳۷٬۳۱۵ ۴۸٬۳۸۰ +۲۹٫۶۵%
۱۹۳ درچه اصفهان ۴۳٬۱۸۳ ۴۴٬۶۸۹ ۴۷٬۸۰۰ +۶٫۹۶%
۱۹۴ ازنا لرستان ۳۷٬۶۴۵ ۴۰٬۱۴۵ ۴۷٬۴۸۹ +۱۸٫۲۹%
۱۹۵ صومعه‌سرا گیلان ۳۶٬۵۲۲ ۴۰٬۹۷۸ ۴۷٬۰۸۳ +۱۴٫۹۰%
۱۹۶ ماکو آذربایجان غربی ۴۱٬۸۶۵ ۴۲٬۷۵۱ ۴۶٬۵۸۱ +۸٫۹۶%
۱۹۷ سردشت آذربایجان غربی ۳۷٬۱۱۵ ۴۲٬۱۶۴ ۴۶٬۴۱۲ +۱۰٫۰۷%
۱۹۸ سرپل ذهاب کرمانشاه ۳۴٬۶۳۲ ۳۵٬۶۳۰ ۴۵٬۴۸۱ +۲۷٫۶۵%
۱۹۹ بافق یزد ۳۰٬۸۶۷ ۳۳٬۸۸۲ ۴۵٬۴۵۳ +۳۴٫۱۵%
۲۰۰ سراب آذربایجان شرقی ۴۲٬۰۵۷ ۴۴٬۸۴۶ ۴۵٬۰۳۱ +۰٫۴۱%
۲۰۱ آستانه اشرفیه گیلان ۳۶٬۲۹۸ ۴۰٬۷۲۶ ۴۴٬۹۴۱ +۱۰٫۳۵%
۲۰۲ آذرشهر آذربایجان شرقی ۳۶٬۴۷۵ ۳۹٬۹۱۸ ۴۴٬۸۸۷ +۱۲٫۴۵%
۲۰۳ اقلید فارس ۴۹٬۷۰۹ ۴۴٬۵۵۲ ۴۴٬۳۴۱ −۰٫۴۷%
۲۰۴ سنقر کرمانشاه ۴۳٬۱۸۴ ۴۴٬۹۵۴ ۴۴٬۲۵۶ −۱٫۵۵%
۲۰۵ هرسین کرمانشاه ۵۱٬۵۶۲ ۴۹٬۹۶۷ ۴۴٬۱۴۶ −۱۱٫۶۵%
۲۰۶ حسن‌آباد تهران ۲۰٬۴۵۱ ۲۷٬۸۵۹ ۴۳٬۹۲۲ +۵۷٫۶۶%
۲۰۷ آزادشهر گلستان ۳۸٬۲۶۰ ۳۹٬۹۷۹ ۴۳٬۷۶۰ +۹٫۴۶%
۲۰۸ کنارک سیستان و بلوچستان ۲۸٬۶۵۸ ۳۵٬۶۳۰ ۴۳٬۲۵۸ +۲۱٫۴۱%
۲۰۹ محلات مرکزی ۳۵٬۳۱۹ ۴۰٬۸۵۲ ۴۳٬۲۴۵ +۵٫۸۶%
۲۱۰ شاهین‌دژ آذربایجان غربی ۳۴٬۲۰۴ ۳۸٬۳۹۶ ۴۳٬۱۳۱ +۱۲٫۳۳%
۲۱۱ قائن خراسان جنوبی ۳۲٬۴۷۴ ۴۰٬۲۲۶ ۴۲٬۳۲۳ +۵٫۲۱%
۲۱۲ سرخس خراسان رضوی ۳۳٬۵۷۱ ۳۷٬۱۶۲ ۴۲٬۱۷۹ +۱۳٫۵۰%
۲۱۳ شهر جدید هشتگرد البرز ۱۵٬۶۱۹ ۲۲٬۷۴۲ ۴۲٬۱۴۷ +۸۵٫۳۳%
۲۱۴ شادگان خوزستان ۴۸٬۶۴۲ ۵۲٬۷۸۶ ۴۱٬۷۳۳ −۲۰٫۹۴%
۲۱۵ دولت‌آباد اصفهان ۳۳٬۹۴۱ ۳۷٬۰۹۸ ۴۰٬۹۴۵ +۱۰٫۳۷%
۲۱۶ دلیجان مرکزی ۳۱٬۸۵۲ ۳۷٬۴۷۰ ۴۰٬۹۰۲ +۹٫۱۶%
۲۱۷ گناباد خراسان رضوی ۳۴٬۵۶۳ ۳۶٬۳۶۷ ۴۰٬۷۷۳ +۱۲٫۱۲%
۲۱۸ خورموج بوشهر ۳۱٬۶۶۷ ۳۴٬۹۴۴ ۴۰٬۷۲۲ +۱۶٫۵۴%
۲۱۹ قشم هرمزگان ۲۴٬۴۶۱ ۲۸٬۶۰۲ ۴۰٬۶۷۸ +۴۲٫۲۲%
۲۲۰ لردگان چهارمحال و بختیاری ۲۲٬۷۲۸ ۳۵٬۲۷۶ ۴۰٬۵۲۸ +۱۴٫۸۹%
۲۲۱ کردکوی گلستان ۲۸٬۹۹۱ ۳۸٬۲۴۶ ۳۹٬۸۸۱ +۴٫۲۷%
۲۲۲ کیش هرمزگان ۲۰٬۶۶۷ ۲۴٬۸۱۹ ۳۹٬۸۵۳ +۶۰٫۵۷%
۲۲۳ اشنویه آذربایجان غربی ۲۹٬۸۹۶ ۳۲٬۷۲۳ ۳۹٬۸۰۱ +۲۱٫۶۳%
۲۲۴ طبس خراسان جنوبی ۳۰٬۶۸۱ ۳۵٬۱۵۰ ۳۹٬۶۷۶ +۱۲٫۸۸%
۲۲۵ فریمان خراسان رضوی ۳۲٬۶۱۰ ۳۶٬۵۵۰ ۳۹٬۵۱۵ +۸٫۱۱%
۲۲۶ خلخال اردبیل ۳۸٬۵۲۱ ۴۱٬۱۶۵ ۳۹٬۳۰۴ −۴٫۵۲%
۲۲۷ فریدونکنار مازندران ۳۴٬۴۵۲ ۳۶٬۱۹۲ ۳۸٬۱۵۴ +۵٫۴۲%
۲۲۸ رودسر گیلان ۳۳٬۳۲۱ ۳۷٬۵۷۹ ۳۷٬۹۹۸ +۱٫۱۱%
۲۲۹ فلاورجان اصفهان ۳۷٬۷۴۰ ۳۸٬۳۱۰ ۳۷٬۷۰۴ −۱٫۵۸%
۲۳۰ کهریزک تهران ۸٬۷۰۴ ۱۳٬۰۹۵ ۳۷٬۵۲۷ +۱۸۶٫۵۸%
۲۳۱ گلبهار خراسان رضوی ۶٬۸۸۹ ۱۲٬۶۱۳ ۳۶٬۸۷۷ +۱۹۲٫۳۷%
۲۳۲ درگز خراسان رضوی ۳۴٬۳۰۵ ۳۷٬۰۵۴ ۳۶٬۷۶۲ −۰٫۷۹%
۲۳۳ استهبان فارس ۳۳٬۱۰۱ ۳۴٬۶۳۹ ۳۶٬۴۱۰ +۵٫۱۱%
۲۳۴ شیبان خوزستان ۲۳٬۲۱۱ ۲۴٬۹۶۸ ۳۶٬۳۷۴ +۴۵٫۶۸%
۲۳۵ کلاله گلستان ۲۷٬۶۶۱ ۲۷٬۹۵۱ ۳۶٬۱۷۶ +۲۹٫۴۳%
۲۳۶ دهبارز هرمزگان ۳۰٬۰۶۰ ۳۳٬۲۸۵ ۳۶٬۱۲۱ +۸٫۵۲%
۲۳۷ رامسر مازندران ۳۱٬۶۵۹ ۳۲٬۲۹۴ ۳۵٬۹۹۷ +۱۱٫۴۷%
۲۳۸ فومن گیلان ۲۷٬۷۶۳ ۳۰٬۶۰۸ ۳۵٬۸۴۱ +۱۷٫۱۰%
۲۳۹ صحنه کرمانشاه ۳۴٬۱۳۳ ۳۶٬۵۴۲ ۳۵٬۵۰۸ −۲٫۸۳%
۲۴۰ آق‌قلا گلستان ۲۷٬۴۰۲ ۳۱٬۶۲۶ ۳۵٬۱۱۶ +۱۱٫۰۴%
۲۴۱ قیدار زنجان ۲۵٬۵۲۵ ۳۰٬۲۵۱ ۳۴٬۹۲۱ +۱۵٫۴۴%
۲۴۲ بافت کرمان ۳۵٬۰۰۸ ۳۳٬۱۰۷ ۳۴٬۵۱۷ +۴٫۲۶%
۲۴۳ گراش فارس ۲۷٬۵۷۴ ۳۰٬۵۹۳ ۳۴٬۴۶۹ +۱۲٫۶۷%
۲۴۴ هادی‌شهر آذربایجان شرقی ۲۷٬۸۴۲ ۳۰٬۵۷۵ ۳۴٬۳۴۶ +۱۲٫۳۳%
۲۴۵ مهریز یزد ۲۶٬۳۶۴ ۲۸٬۴۸۳ ۳۴٬۲۳۷ +۲۰٫۲۰%
۲۴۶ قهدریجان اصفهان ۳۰٬۰۰۲ ۳۱٬۶۷۹ ۳۴٬۲۲۶ +۸٫۰۴%
۲۴۷ فردوسیه تهران ۱۹٬۳۰۳ ۲۴٬۵۰۸ ۳۴٬۲۲۱ +۳۹٫۶۳%
۲۴۸ دیواندره کردستان ۲۲٬۸۴۲ ۲۶٬۶۵۴ ۳۴٬۰۰۷ +۲۷٫۵۹%
۲۴۹ عجب‌شیر آذربایجان شرقی ۲۶٬۲۳۵ ۲۶٬۲۸۰ ۳۳٬۶۰۶ +۲۷٫۸۸%
۲۵۰ الشتر لرستان ۲۸٬۳۰۶ ۳۰٬۲۵۱ ۳۳٬۵۵۸ +۱۰٫۹۳%
۲۵۱ چمران خوزستان ۱۸٬۵۱۹ ۳۱٬۱۳۸ ۳۳٬۵۰۵ +۷٫۶۰%
۲۵۲ وحیدیه تهران ۲۴٬۸۷۱ ۲۸٬۴۰۵ ۳۳٬۲۴۹ +۱۷٫۰۵%
۲۵۳ خواف خراسان رضوی ۲۱٬۱۶۰ ۲۸٬۴۴۴ ۳۳٬۱۸۹ +۱۶٫۶۸%
۲۵۴ دهلران ایلام ۲۷٬۶۰۲ ۳۰٬۹۸۹ ۳۲٬۹۴۱ +۶٫۳۰%
۲۵۵ جویبار مازندران ۲۷٬۱۱۷ ۲۹٬۱۲۲ ۳۲٬۹۲۴ +۱۳٫۰۶%
۲۵۶ صفادشت تهران ۱۵٬۸۵۵ ۱۹٬۲۳۳ ۳۲٬۴۷۶ +۶۸٫۸۶%
۲۵۷ زرقان فارس ۱۹٬۸۶۱ ۲۸٬۹۵۸ ۳۲٬۲۶۱ +۱۱٫۴۱%
۲۵۸ محمودآباد مازندران ۲۷٬۵۶۱ ۳۱٬۷۷۱ ۳۱٬۸۴۴ +۰٫۲۳%
۲۵۹ فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری ۲۸٬۹۲۰ ۳۰٬۰۳۶ ۳۱٬۷۳۹ +۵٫۶۷%
۲۶۰ کوار فارس ۲۲٬۱۵۸ ۲۶٬۳۴۲ ۳۱٬۷۱۱ +۲۰٫۳۸%
۲۶۱ جم بوشهر ۱۰٬۸۰۹ ۱۶٬۳۱۳ ۳۱٬۴۳۶ +۹۲٫۷۱%
۲۶۲ ایوان ایلام ۲۷٬۷۵۲ ۲۹٬۴۰۰ ۳۱٬۲۹۹ +۶٫۴۶%
۲۶۳ فارسان چهارمحال و بختیاری ۲۶٬۲۱۹ ۲۸٬۰۱۳ ۳۰٬۵۰۴ +۸٫۸۹%
۲۶۴ امیرکلا مازندران ۲۵٬۱۸۶ ۲۸٬۰۸۶ ۳۰٬۴۷۸ +۸٫۵۲%
۲۶۵ بندرلنگه هرمزگان ۲۵٬۳۰۳ ۳۰٬۴۷۸ ۳۰٬۴۳۵ −۰٫۱۴%
۲۶۶ مینودشت گلستان ۲۵٬۹۸۳ ۲۸٬۴۷۸ ۳۰٬۰۸۵ +۵٫۶۴%
۲۶۷ اشتهارد البرز ۱۶٬۹۸۸ ۲۳٬۰۱۰ ۲۹٬۹۹۳ +۳۰٫۳۵%
۲۶۸ سردرود آذربایجان شرقی ۲۴٬۸۵۸ ۲۶٬۸۵۶ ۲۹٬۷۳۹ +۱۰٫۷۴%
۲۶۹ لامرد فارس ۲۱٬۳۶۵ ۲۵٬۱۳۱ ۲۹٬۳۸۰ +۱۶٫۹۱%
۲۷۰ خورزوق اصفهان ۲۰٬۳۰۱ ۲۲٬۳۲۱ ۲۹٬۱۵۴ +۳۰٫۶۱%
۲۷۱ هندیجان خوزستان ۲۵٬۱۰۰ ۲۶٬۲۹۲ ۲۹٬۰۱۵ +۱۰٫۳۶%
۲۷۲ حاجی‌آباد هرمزگان ۲۰٬۲۶۴ ۲۳٬۳۰۹ ۲۸٬۹۷۷ +۲۴٫۳۲%
۲۷۳ گرمی اردبیل ۲۸٬۳۴۸ ۲۸٬۹۵۳ ۲۸٬۹۶۷ +۰٫۰۵%
۲۷۴ فردوس خراسان جنوبی ۲۳٬۴۰۵ ۲۵٬۹۶۸ ۲۸٬۶۹۵ +۱۰٫۵۰%
۲۷۵ بهار همدان ۲۷٬۲۷۱ ۲۷٬۶۴۵ ۲۸٬۶۸۵ +۳٫۷۶%
۲۷۶ نصیرشهر تهران ۲۳٬۸۰۲ ۲۶٬۹۳۵ ۲۸٬۶۴۴ +۶٫۳۴%
۲۷۷ رودهن تهران ۱۹٬۵۳۵ ۲۱٬۴۷۷ ۲۸٬۵۳۳ +۳۲٫۸۵%
۲۷۸ بردسکن خراسان رضوی ۲۲٬۲۱۱ ۲۶٬۱۰۷ ۲۸٬۲۳۳ +۸٫۱۴%
۲۷۹ ابرکوه یزد ۲۰٬۹۹۴ ۲۳٬۹۸۴ ۲۷٬۵۲۴ +۱۴٫۷۶%
۲۸۰ ملکان آذربایجان شرقی ۲۳٬۹۸۹ ۲۵٬۳۱۲ ۲۷٬۴۳۱ +۸٫۳۷%
۲۸۱ نائین اصفهان ۲۴٬۴۲۴ ۲۵٬۳۷۹ ۲۷٬۳۷۹ +۷٫۸۸%
۲۸۲ نور مازندران ۲۱٬۸۰۶ ۲۲٬۹۷۸ ۲۶٬۹۴۷ +۱۷٫۲۷%
۲۸۳ سمیرم اصفهان ۲۶٬۲۶۰ ۲۵٬۱۲۲ ۲۶٬۹۴۲ +۷٫۲۴%
۲۸۴ صفاشهر فارس ۲۲٬۲۵۴ ۲۶٬۰۹۱ ۲۶٬۹۳۳ +۳٫۲۳%
۲۸۵ قائمیه فارس ۲۳٬۷۳۴ ۲۵٬۳۵۵ ۲۶٬۹۱۸ +۶٫۱۶%
۲۸۶ قره‌ضیاءالدین آذربایجان غربی ۲۲٬۵۸۹ ۲۳٬۷۶۹ ۲۶٬۷۶۷ +۱۲٫۶۱%
۲۸۷ پلدختر لرستان ۲۲٬۵۸۸ ۲۵٬۰۹۲ ۲۶٬۳۵۲ +۵٫۰۲%
۲۸۸ باغ‌ملک خوزستان ۲۰٬۸۴۴ ۲۳٬۳۵۲ ۲۶٬۳۴۳ +۱۲٫۸۱%
۲۸۹ دهگلان کردستان ۲۰٬۲۲۶ ۲۳٬۰۷۴ ۲۵٬۹۹۲ +۱۲٫۶۵%
۲۹۰ پاوه کرمانشاه ۱۹٬۷۷۴ ۲۳٬۷۰۴ ۲۵٬۷۷۱ +۸٫۷۲%
۲۹۱ بندر دیلم بوشهر ۱۹٬۸۲۹ ۲۲٬۳۹۳ ۲۵٬۷۳۰ +۱۴٫۹۰%
۲۹۲ کلیشاد و سودرجان اصفهان ۲۳٬۲۰۳ ۲۴٬۳۵۵ ۲۵٬۶۳۵ +۵٫۲۶%
۲۹۳ شاهدشهر تهران ۱۸٬۸۵۵ ۲۰٬۸۶۵ ۲۵٬۵۴۴ +۲۲٫۴۳%
۲۹۴ شوط آذربایجان غربی ۱۹٬۷۵۹ ۲۱٬۰۴۷ ۲۵٬۳۸۱ +۲۰٫۵۹%
۲۹۵ گل‌دشت اصفهان ۲۲٬۶۹۳ ۲۳٬۱۹۲ ۲۵٬۲۳۵ +۸٫۸۱%
۲۹۶ بردسیر کرمان ۳۱٬۸۰۱ ۳۱٬۸۷۰ ۲۵٬۱۵۲ −۲۱٫۰۸%
۲۹۷ آشخانه خراسان شمالی ۲۰٬۰۰۹ ۲۲٬۸۷۷ ۲۵٬۱۰۴ +۹٫۷۳%
۲۹۸ رامشیر خوزستان ۲۴٬۷۸۲ ۲۳٬۰۰۸ ۲۵٬۰۰۹ +۸٫۷۰%
۲۹۹ روانسر کرمانشاه ۱۶٬۳۸۳ ۲۱٬۲۵۰ ۲۴٬۵۲۷ +۱۵٫۴۲%
۳۰۰ مهدی‌شهر سمنان ۲۰٬۵۸۱ ۱۹٬۸۵۴ ۲۴٬۴۸۵ +۲۳٫۳۳%
۳۰۱ گزبرخوار اصفهان ۲۰٬۴۳۲ ۲۱٬۱۹۹ ۲۴٬۴۳۳ +۱۵٫۲۶%
۳۰۲ گتوند خوزستان ۲۱٬۴۲۸ ۲۲٬۸۲۲ ۲۴٬۲۱۶ +۶٫۱۱%
۳۰۳ بندر دیر بوشهر ۱۸٬۴۵۴ ۲۰٬۱۵۷ ۲۴٬۰۸۳ +۱۹٫۴۸%
۳۰۴ آبدانان ایلام ۲۱٬۶۶۲ ۲۲٬۹۰۱ ۲۳٬۹۴۶ +۴٫۵۶%
۳۰۵ گالیکش گلستان ۲۰٬۰۰۹ ۲۰٬۸۳۱ ۲۳٬۳۹۴ +۱۲٫۳۰%
۳۰۶ عالی‌شهر بوشهر ۶٬۲۵۱ ۱۲٬۸۲۰ ۲۳٬۱۷۸ +۸۰٫۸۰%
۳۰۷ بروات کرمان ۱۵٬۳۸۸ ۱۸٬۶۳۳ ۲۲٬۷۶۱ +۲۲٫۱۵%
۳۰۸ راور کرمان ۲۲٬۹۱۰ ۲۱٬۹۰۱ ۲۲٬۷۲۹ +۳٫۷۸%
۳۰۹ گرمدره البرز ۱۲٬۷۳۸ ۱۳٬۲۴۸ ۲۲٬۷۲۶ +۷۱٫۵۴%
۳۱۰ ابریشم اصفهان ۱۹٬۴۰۶ ۲۱٬۴۷۷ ۲۲٬۴۲۹ +۴٫۴۳%
۳۱۱ گیلانغرب کرمانشاه ۱۹٬۴۳۱ ۲۰٬۹۲۲ ۲۲٬۳۳۱ +۶٫۷۳%
۳۱۲ شبستر آذربایجان شرقی ۱۳٬۸۵۷ ۱۵٬۶۶۳ ۲۲٬۱۸۱ +۴۱٫۶۱%
۳۱۳ حمیدیه خوزستان ۲۱٬۹۷۷ ۲۰٬۹۸۲ ۲۲٬۰۵۷ +۵٫۱۲%
۳۱۴ محمودآباد نمونه قزوین ۱۹٬۶۶۹ ۲۱٬۷۹۶ ۲۱٬۹۸۲ +۰٫۸۵%
۳۱۵ خسروشاه آذربایجان شرقی ۱۲٬۷۹۴ ۱۲٬۴۴۷ ۲۱٬۹۷۲ +۷۶٫۵۲%
۳۱۶ دره‌شهر ایلام ۱۸٬۲۱۴ ۲۰٬۷۱۲ ۲۱٬۹۰۰ +۵٫۷۴%
۳۱۷ خوانسار اصفهان ۲۰٬۴۹۰ ۲۱٬۳۳۸ ۲۱٬۸۸۳ +۲٫۵۵%
۳۱۸ مأمونیه مرکزی ۱۷٬۳۳۷ ۱۹٬۰۰۵ ۲۱٬۸۱۴ +۱۴٫۷۸%
۳۱۹ بستان‌آباد آذربایجان شرقی ۱۶٬۵۹۲ ۱۷٬۹۵۴ ۲۱٬۷۳۴ +۲۱٫۰۵%
۳۲۰ تیران اصفهان ۱۵٬۶۷۳ ۱۹٬۴۲۱ ۲۱٬۷۰۳ +۱۱٫۷۵%
۳۲۱ فرون‌آباد تهران ۱۲٬۶۳۲ ۱۴٬۴۳۷ ۲۱٬۶۸۲ +۵۰٫۱۸%
۳۲۲ حاجی‌آباد فارس ۱۸٬۳۴۶ ۲۰٬۵۰۱ ۲۱٬۶۷۵ +۵٫۷۳%
۳۲۳ گلوگاه مازندران ۱۸٬۷۲۰ ۱۹٬۶۲۵ ۲۱٬۳۵۲ +۸٫۸۰%
۳۲۴ هفشجان چهارمحال و بختیاری ۲۰٬۰۴۲ ۲۰٬۸۴۷ ۲۱٬۳۵۲ +۲٫۴۲%
۳۲۵ شازند مرکزی ۱۹٬۳۵۳ ۲۱٬۱۵۶ ۲۱٬۱۸۱ +۰٫۱۲%
۳۲۶ طرقبه خراسان رضوی ۱۳٬۱۵۸ ۱۶٬۷۱۸ ۲۰٬۹۹۸ +۲۵٫۶۰%
۳۲۷ خمام گیلان ۱۲٬۹۰۱ ۱۷٬۱۰۶ ۲۰٬۸۹۷ +۲۲٫۱۶%
۳۲۸ بوئین‌زهرا قزوین ۱۵٬۸۴۸ ۱۸٬۲۱۰ ۲۰٬۸۲۳ +۱۴٫۳۵%
۳۲۹ بندرگز گلستان ۱۷٬۹۲۳ ۱۸٬۷۳۴ ۲۰٬۷۴۲ +۱۰٫۷۲%
۳۳۰ محمدآباد کرمان ۵٬۷۷۳ ۹٬۶۶۴ ۲۰٬۷۲۰ +۱۱۴٫۴۰%
۳۳۱ کتالم و سادات‌شهر مازندران ۱۷٬۹۰۰ ۱۸٬۹۶۲ ۲۰٬۷۱۶ +۹٫۲۵%
۳۳۲ هشترود آذربایجان شرقی ۱۸٬۴۱۸ ۱۹٬۹۰۳ ۲۰٬۵۷۲ +۳٫۳۶%
۳۳۳ شریفیه قزوین ۱۶٬۵۵۱ ۲۱٬۰۰۹ ۲۰٬۳۴۷ −۳٫۱۵%
۳۳۴ مهاجران مرکزی ۱۱٬۱۰۹ ۱۲٬۲۹۳ ۲۰٬۳۴۶ +۶۵٫۵۱%
۳۳۵ کبودرآهنگ همدان ۱۹٬۲۱۶ ۲۰٬۳۴۹ ۲۰٬۳۳۶ −۰٫۰۶%
۳۳۶ فراشبند فارس ۱۷٬۱۴۲ ۱۸٬۴۹۲ ۲۰٬۳۲۰ +۹٫۸۹%
۳۳۷ نجف‌شهر کرمان ۶٬۷۶۸ ۹٬۴۴۸ ۲۰٬۱۶۴ +۱۱۳٫۴۲%
۳۳۸ داران اصفهان ۱۸٬۹۳۰ ۱۹٬۶۴۵ ۲۰٬۰۷۸ +۲٫۲۰%
۳۳۹ قیر فارس ۱۶٬۸۳۹ ۱۸٬۰۳۸ ۲۰٬۰۱۰ +۱۰٫۹۳%