فعالیت 1،صفحه :151 :

الف)

* اصل بیستم:همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

   ** اصل هفتم:طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و«شاورهم فی الامر» شوراهای مجلس شورای اسلامی ،شورای استان ،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد ،طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

ب )
-حق برخورداری از عدالت قانونی(اصل  10 و 19)

-حق برخورداری از عدالت قضایی(اصل های 34، 35 و 61)
-حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی(اصل های  29، 30 و 43)

-حق مشارکت سیاسی(اصل 27)

- حقوق فرهنگی(اصل15)

 

 


فعالیت 2صفحه152 :

قسمت اول:

-عدم وجود حق آزادی بیان، اظهار نظر وانتقاد در دوره قاجاریه

- عدم مشارکت مردم در امورسیاسی

-در آن دوره مردم با عنوان رعیت شناخته می شدند نه شهروند.
-دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی وتامین اجتماعی

 -به خاطر تفکر ارباب رعیتی حق برخورداری از عدالت قانونی وقضایی(مثلا حق
داشتن وکیل) کم بود.

قسمت دوم

مردم به رهبری روحانیون و روشنفکران وطن پرست دست به مبارزه پیگیر زدند که انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون گذاری در همین چارچوب بوده است.

 

 

 

سوال 4 - صفحع 152

الف)

در مواردی مانند بیکاری ، بیماری ، معلولیت ، پیری ، بازنشستگی، بی سرپرستی،از کار افتادگی،در راه ماندگی و ... شهروندان حق دارند تا از حمایت دولت بهره مند شوند برای مثال ، مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است و همگانی . و دولت هم از محل درآمد های عمومی این خدمات و حمایت ها را برای افراد کشور تامین میکند.

ب)اصل 29 قانون اساسی 

 

ارسالی از کاربران سایت : Samira

 

 

 

 

پاسخ دیگر منبعی :

فعالیت (صفحهٔ 151 کتاب درسی)

۱- به کمک دبیر، قانون اساسی را به کلاس بیاورید (شما می‌توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتاب‌های درسی به نشانی http://social studies dept. talif. sch.ir متن کامل قانون اساسی را بارگیری (دانلود) و از آن استفاده کنید).

الف) با استفاده از قانون اساسی، توضیح اصول ۷ و ۲۰ راکه درصفحهٔ ۱۵۳ نوشته نشده است، بنویسید.
اصل 7: طبق دستور قرآن کریم (وَ امرهُم شوری بینَهُم وَ شاوِرهُم فی الامر) شوراها (مجلس شورای اسلامی، شواری استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها) از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
اصل20: همة افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهٔ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخورداند.

ب) در مقابل هریک از حقوق شهروندی که در این درس نوشته شده است، یک یا چند اصل قانون اساسی را که به آن مربوط می‌شود پیدا کنید و شمارهٔ آن را در کنار مطلب مربوط بنویسید. (توجه: برخی از اصول قانون اساسی ممکن است دو یا چند مورد از حقوق شهروندی را پوشش دهند و برخی از حقوق نیز ممکن است چند اصل را شامل شوند.)
حق برخورداری از عدالت قضایی (اصل 34 و 35) حق برخورداری از عدالت قانونی (اصل 32 و 38) حق مشارکت سیاسی (اصل 6) حق برخوردای از رفاه و تأمین اجتماعی (اصل 24 و 31)

فعالیت (صفحهٔ 152 کتاب درسی)

۲- گفت‌وگو کنید. با توجه به آنچه در درس تاریخ امسال خواندید، چند مورد از حقوق شهروندی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، با حقوق مردم در دورهٔ قاجاریه مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ مردم برای به دست آوردن حقوق شهروندی خود چه تلاش‌هایی کرده‌اند؟
1) قانون اساسی حق بین سرنوشت برای حکومت که در زمان قاجار تا قبل از مظفرالدین شاه شخص اول مملکت همه کار بود و حکومت استبدادی حکم فرما بود.
2) در مورد بعد از امضا حکومت مشروطه نیز هر کسی نمی‌توانست به عنوان نماینده مجلس ملی انتخاب شود همه مردم نیز نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند.
3) در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس کتاب آسمانی قرآن و دین اسلام نوشته شده اما قوانین وضع شده در دوره مشروطه بیش برگرفته از کشورهای فرانسه و بلژیک بود و توسط روشنفکران نوشته شده بود.
۳- کار برگهٔ شمارهٔ (١۶) را کامل کنید.
پاسخ :
 
 
 
دانلود گام به گام کامل کتاب + فعالیت 4