موسسه ساتال اولین آموزشکده و مرکز خدمات کاری ، مدیریتی و مالی است که

سال 1380 به صورت یک ارگان مستقل شروع به فعالیت کرد و در عرصه های شغلی و بازرگانی و تجارت بهترین مقام ها را کسب نمود و در سال 1400 به صورت آنلاین فعالیت خود را از این وبسایت آغاز کرد.