معرفی رشته جذاب و پر هیجان مدیریت و بازرگانی دریایی

خدمت تمامی دوستان و عزیزان دانش آموز و داوطلبین کنکور سلام عرض می کنیم، در اینجا در ادامه پست های معرفی رشته ها رشته جذاب و پر طرفدار مدیریت و بازرگانی دریایی را خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم تا با دید بهتر بتوانید رشته مورد نظر و مورد انتظار خود را انتخاب کنید، هدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی برای خدمت در ارگان های دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامه ریزی کلان جمهوری اسلامی و دیگر شرکت ها و مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی کشور می باشد. این رشته دارای سه گرایش مناطق ویژه، گمرکی و بندر و کشتیرانی است که هر گرایش تنها ۱۸ واحد اختصاصی را دارا می باشد. گفتنی است که این رشته از بین داوطلبان گروه های آزمایش ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.گرایش مناطق ویژه دانشجویان این گرایش با اصول و انواع مناطق ویژه تجاری و صنعتی مرزی و دریایی از نقطه نظر اهداف، تولید، اشتغال، مالکیت، منافع، سرمایه گذاری خارجی، عملکرد و ساختار این گونه مناطق آشنا می شوند و علل پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی پیشرفت و در حال توسعه را مطالعه می کنند تا بتوانند راه های پیشبرد و توسعه و جذب سرمایه گذاری را در مناطق ویژه فراگیرند. و اما دروس مشترک در گرایش های مختلف مدیریت و بازرگانی دریایی به قرار زیر می باشد.

معرفی رشته جذاب و پر هیجان مدیریت و بازرگانی دریایی
معرفی رشته جذاب و پر هیجان مدیریت و بازرگانی دریایی

روانشناسی کار، اقتصاد خُرد، اقتصاد کلان، اصول حسابداری، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، روش تحقیق در مدیریت، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، پژوهش در عملیات، حسابداری صنعتی، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز و بانکداری، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، حسابرسی، زبان تخصصی، بازرگانی بین المللی، اصول ترابری، مدیریت استراتژیک، سیاستگذاری حمل و نقل و بازرگانی، اصول حقوق و بیمه دریایی، اقتصاد ترابری، مدیریت بین المللی کالا، کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل، گمرکی و بازرگانی، مدیریت پشتیبانی و توزیع.

و اما دروس تخصصی گرایش مناطق ویژه نیز به قرار زیر می باشند:

پروژه تحقیقاتی، اصول، انواع و نمونه های مناطق ویژه، تولیدی و تجاری، نمونه های مناطق و بنادر ویژه و مراکز بار، اصول و مبانی خصوصی سازی، سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای. گرایش گمرکی دانشجویان گرایش گمرکی با قوانین و مقررات گمرکی، مقررات عمومی صادرات و واردات و انواع کالاها و محصولات وارداتی یا صادراتی آشنا می شوند تا بتوانند امور گمرکی را هرچه دقیق تر، سهل تر و بهتر به نتیجه برسانند، و دروس تخصصی گرایش گمرکی پروژه تحقیقاتی، بهره وری سازمانی، مدیریت پایانه ها، قوانین و مقررات گمرکی، مقررات عمومی صادرات و واردات، شیمی کانی ها و فلزات، شناخت الیاف و مصنوعات آن، کانتینر و وسایل بار.گرایش بندر و کشتیرانی در این گرایش اصول و وسایل حرکت و نگهداری کشتی، اهمیت وسایل کمک ناوبری بندری در هدایت ایمن کشتی ها، انواع وسایل نگهداری و حمل بار در بنادر و پایانه های زمینی و دریایی، انواع قراردادهای حمل کالا و خصوصیات حمل و نقل دریایی آموزش داده می شود تا فارغ التحصیلان این رشته عملیات حمل و نقل کالا را در بنادر به طور مؤثر و مفید برعهده بگیرند. و دروس تخصصی گرایش بندر و کشتیرانی، اصول ناوبری، اصول مهندسی دریایی، پروژه تحقیقاتی، بهره وری سازمانی، کانتینر و وسایل حمل بار، مدیریت و تدارکات بندری، مدیریت و تدارکات کشتیرانی، مدیریت فرماندهی کشتی.

توانایی های مورد نیاز برای انتخاب این رشته و ادامه تحصیل در آن، توانایی های لازم و موقعیت شغلی این رشته در بخش معرفی رشته های دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ذکر شده است . گفتنی است این رشته از بین داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد. درس های این رشته در طول تحصیل، دروس پایه : روانشناسی کار، حقوق اساسی ، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان ، اصول حسابداری ، ریاضیات و کاربرد آن در مدیری ت، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت ، روش تحقیق در مدیریت ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن .

دروس اصلی و تخصصی : مبانی سازمان و مدیریت ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، تحقیق در عملیات ، حسابداری صنعتی ، مدیریت تولید، تجزیه و
تحلیل و طراحی سیستم ، بازاریابی و مدیریت بازار، اصول ناوبری ، اصول مهندسی دریای ی، تدارکات در دریا، مدیریت پرسنلی در ارت ش، اصول ترابری ، مدیریت تدارکات در ساح ل، حقوق دریایی ، اصول بیمه و بیمه دریایی ، اقتصاد ترابری ، مدیریت مالی در ارتش ، حسابداری دولتی ، سیستم خرید و انبارداری و توزی ع، حقوق بازرگانی ، زبان تخصصی ، کارآموزی .

بررسی بازار کار این رشته

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در نیروی دریایی مشغول به کار شوند
در انتها برای تمامی دانش آموزان و دانش آموزان گرامی آرزوی موفقیت می کنیم.