راهنمائی پسرانه
 
 

لیست مدارس راهنمایی پسرانه نواحی پنجگانه

 

ناحیه 1

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

کمیل ( 1راهنمائی )

خ آبرسان جاده قدیم باغمیشه

6577182

آزادگان1راهنمائی -عاد

تبریز-کوى ولی عصرخ پروین اعتصامی آخر12مترى لیدا

3303510

فیوضات ( 1راهنمائی )

تبریزخ ششگلان کوچه فرهنگ

5249959

آزادگان ( 2راهنمائی –عاد)

تبریز-کوى ولی عصرخ پروین اعتصامی آخر12مترى لیدا

3303510

شیخ عطار( 2راهنمائی )

تبریزخ ششگلان

5245086

فیوضات ( 2راهنمائی )

تبریزخ ششگلان کوچه فرهنگ

5249959

قمربنی هاشم ( 2راهنمائی )

خ سربازشهید-خ وحدت

2351668

شهیدرحیمی بارنج

تبریزکوى ولی عصربارنج

6690367

بعثت (راهنمائی )

تبریزگل پارک میدان رسالت

6560311

کمیل ( 2راهنمائی )

خ آبرسان جاده قدیم باغمیشه

6577182

شیخ عطار( 1راهنمائی )

تبریزخ ششگلان

5245086

دکترحسابی

جاده تبریزتهران روستاى کرکج

6373171

امام موسی صدر

خ عباسی سیلاب قوشخانه اول احمدآباد

5281100

امتحانات متفرقه

.

 

امام موسی صدر 2

خ عباسی سیلاب قوشخانه اول احمدآباد

5281100

امام حسن (ع 2 )

تبریزآخرعباسی

6583555

امام حسن (ع 1 )

تبریزآخرعباسی

6583555

حضرت رسول اکرم (ص )

خ عباسی شهرک باغمیشه

6694439

 

 

ناحیه 2

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

امام حسین (ع )

خیابان استادجعفرى دربندحمام

2884336

حکیم نظامی

شهرک امام -پشت خانه هاى سازمانی شهیدکریمی کوى البرز

4422712

سلمان فارسی

خ سیناکوچه باغ پشت سیلوروبروى کوى رازى

4445055

سیدالشهدائ(ع )

تبریز-خ بهار-اره گر-کوى شهیدشریفی

2887947

شهیدهمراه

تبریزانتهاى خ بهارشهرک امام خمینی روبروى ایستگاه حجتی

2895922

شیخ شمس

تبریز-خ قدس کوى فروردین

2809749

شهیدهمراه

تبریزانتهاى خ بهارشهرک امام خمینی روبروى ایستگاه حجتی

2895922

شهریار

روستاى مایان سفلی

2522322

فجر

تبریز-قراملک

2899314

شهیدچمران (1)

نصف راه پشت مجتمع آپارتمانهاى شهیددکترچمران

4447892

یاسر(سهلان )

روستاى سهلان

2510443

فاضل (الوارسفلی )

روستاى الوارسفلی

2453202

استادشهریار

روستاى مایان سفلی

2522322

سلمان فارسی

خ سیناکوچه باغ پشت سیلوروبروى کوى رازى

4445055

شهیدفهمیده (1)

خ آذربایجان آخر18مترى فیضیه

2889845

شهیدفهمیده (2)

خ آذربایجان آخر18مترى فیضیه

2889845

امیرالمومنین (ع )

جاده مایان روستاى خواجه دیزج

2582510

دانش (مایان علیا )

روستاى مایان علیا

2521434

صائب (قزل دیزج )

روستاى قزل دیزج

2528032

مولانا

روستاى الوارعلیا

2892230

یوشانی

.

 

فاضل (الوارسفلی )

.

 

 

 

ناحیه 3

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

اندیشه 2

خ خیام اول اهراب

5557445

خیام 1

تبریز-خیابان قطران شمالی جنب پارک کودک

4440900

معلم 1

خ شریعتی جنوبی -خ پاستورکوچه شهیدتوانا

4776215

شهیدحدادى 2

خ سالارى -کوى آذر

4441900

خیام 2

تبریز-خیابان قطران شمالی جنب پارک کودک

4440900

شهیدمنتظرقائم 2

خ آزادى رسالت 8مترى حافظک شهیدنجفی پور

4447090

معرفت 2

تبریزخ آزادى خ اشرفی لاله

4456617

معلم 2

خ شریعتی جنوبی -خ پاستورکوچه شهیدتوانا

4776215

نورسجاد 2

تبریزخ هفده شهریورقدیم روبروى دبیرستان الزهرا

5553286

بشارت 2

تبریزامامیه پشت جهاد

5416719

حلیمه خلجان 1

تبریزروستاى خلجان

4442

فاضله

تبریزروستاى کجاباد

2832505

تربیت

تبریزروستاى باغ معروف

2532344

اقبال لاهورى

شهرک طالقانی 24مترى تراکتورسازى

4776077

محدثه آخمقیه 1

تبریزآخمقیه

4244290

محدثه آخمقیه 2

تبریزآخمقیه

4244290

نورسجاد 1

تبریزخ هفده شهریورقدیم روبروى دبیرستان الزهرا

5553286

شهیدمحسن چیت چیان 2

شریعتی جنوبی جاده اهراب کوچه حشمتی

5551822

پرورش 2

خ آزادى کوى منظریه

4770010

بشارت 1

تبریزامامیه پشت جهاد

5416719

استقلال

خ رسالت مقابل آپارتمانهاى رسالت

4466272

انقلاب کوى لاله -3راهنمائی دخترانه

تبریزدیزل آبادکوى لاله

4458200

شهیدمدرس 2

تبریزخ جلالیه جنب پشم شویی لاله

4439288

شهیدمدرس 1

تبریزخ جلالیه جنب پشم شویی لاله

4439288

شهیدندیم سردرود 1

سردرودخ امام خمینی

4202928

شهیدندیم سردرود 2

سردرودخ امام خمینی

4202928

امتحانات متفرقه

.

 

شهیدچیت چیان 1

شریعتی جنوبی جاده اهراب کوچه حشمتی

5551822

عمارزینجناب 2

زینجناب

2525251

امام خمینی اسنجان

روستاى اسنجان

2393311

انقلاب 2

تبریزدیزل آباد-کوى لاله

4458200

 

 

ناحیه 4

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

الزهرا(ع 1)

ائل گلی اول گلشهرمدرسه راهنمایی الزهرا

3812746

امام حسن عسگرى (ع 1)

جاده ائل گلی کوى گلشهرخ گلها

3858413

ثاراله

آخرگل گشت عطارنیشابورى شورگل

3348811

شهیدخراسانی 2

تبریزخیابان شهیدمنتظرى ک ش اشرفی

3346391

شهیدرجائی 1

خ ارتش جنوبی کوچه صدر

5564511

قدسیه 1

چهارراه آبرسانی جنب هتل تبریز

3343836

ولیعصر 1

ولیعصرجنوبی انتهاى خ سعدى

3318230

امام حسن عسگرى (ع 2)

جاده ائل گلی کوى گلشهرخ گلها

3858413

شهیدخراسانی 1

تبریزخیابان شهیدمنتظرى ک ش اشرفی

3346391

شهیدرجائی 2

خ ارتش جنوبی کوچه صدر

5564511

قدسیه 2

چهارراه آبرسانی جنب هتل تبریز

3343836

آزادى شادبادمشایخ

روستاى شادبادمشایخ

6320100

الفت هروى

باسمنج روستاى هروى

6332131

عصمت

باسمنج روستاى شادبادعلیا

6323331

مهدیه لیقوان

باسمنج روستاى لیقوان

6326277

بنت الهدى

روستاى کندرود

6303399

هاجربیرق

باسمنج روستاى بیرق

6316366

وحدت دیزج

باسمنج روستاى دیزج

6310409

مهدیه طالقانی

آخرخیابان طالقانی جنب تربیت معلم علامه امینی

5413421

شهیدپورقادرسفیده خوان

باسمنج روستاى سفیده خوان

6313115

راهنمائی زینب

باسمنج روستاى نعمت آباد

2322072

فاطمه زهرازعفرانیه 1

میردامادخیابان محراب

3810862

فاطمه زهرازعفرانیه 2

میردامادخیابان محراب

3810862

شهیدعلیپور 1

خ منتظرى جنب تربیت معلم

5410983

شهیدعلیپور 2

خ منتظرى جنب تربیت معلم

5410983

حجاب زرنق

باسمنج روستاى زرنق

6323355

شهیدرجایی چوان

باسمنج روستاى چوان

6318042

شهیدعبادى

باسمنج خ امام کوچه مخابرات جنب تربیت بدنی

2327272

ثاراله

.

 

 

 

ناحیه 5

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

شهیدسرندى ( 1راهنمائی )

خ ثقه الاسلام روبروى کمیته انتظامی 11

2350095

شمس تبریزى ( 2راهنمائی )

تبریزخ شمس تبریزى ایستگاه بالاحمام کوچه شهیدحسینی

2344169

شهیدسرندى ( 2راهنمائی )

خ ثقه الاسلام روبروى کمیته انتظامی 11

2350095

آزادگان

خ آذربایجان پایین ترازدبستان مدرس

2665371

المهدى (ع )

پایگاه دوم شکارى

2642079

یادبودشهداى تراکتورسازى

خ پاسداران -جنب کشتارگاه قدیم

2600305

آزادگان

خ آذربایجان پایین ترازدبستان مدرس

2665371

یادبودشهداى تراکتورسازى

خ پاسداران -جنب کشتارگاه قدیم

2600305

حضرت رقیه (س )

شهرک ارم

2300519

شهیداحمدیزاد

تبریزآخرخیابان ثقه الاسلام ایستگاه آقاجان

2330342

شمس تبریزى 1

تبریزخ شمس تبریزى ایستگاه بالاحمام کوچه شهیدحسینی

2344169

داوطلبین متفرقه

.

 

شهیداحمدیزاد 2

تبریزآخرخیابان ثقه الاسلام ایستگاه آقاجان

2330342

حضرت رقیه (س )سفیدان جدید

روستاى سفیدان جدید

5273366

علویه 1

تبریزخ 42مترى جنب دبیرستان باقرالعلوم

2307215

علویه 2

تبریزخ 42مترى جنب دبیرستان باقرالعلوم

2307215

خدیجه کبرى

تبریزشهرک ارم

2307133

امام حسین (ع )

تبریزپاسداران کوى اطلس

2602240

آمنه

جاده فرودگاه روبروى کشتارگاه جدید

2661890

شیخ سلیم

.

 

محدثه

خ 42مترى

2345584

محدثه 2

خ 42مترى

2345584

 

 

 
 
 
 
برگرفته از سایت : tabriz.ir