کلمات زبان تبریزی تلفظ               
  پدر بابا baba              
  مادر ماما mama              
  پسر اوغلان oghlan              
  بچه اوشاخ oshakh              
  دختر قیز giz              
  مرد کیشی kishi              
  عروس گلین galin              
  خون قان gan              
  سر باش bash              
  چشم قوز goz              
  گوش قولاخ golakh              
  بینی بورون boron              
  انگشت بارماخ barmakh              
  ناخن دیرناخ dernakh              
  پا آیاخ ayakh              
  شکم قارین garin              
  اسب آت at              
  سگ ایت et              
  ماهی بالیخ balikh              
  مو توح toh              
  زبان دیل dil              
  خوشگل گوزل gozal              
  انگور اوزوم ozum              
  خودم اوزوم ozom              
  بد پیس pis              
  در گاپی gapy              
  لامپ چیراخ chirakh              
  روشن عشیخ eshikh              
  دوست یولداش yoldash              
  راه یول yol              
  سنگ داش dash              
  دکمه دومه doma              
  اتاق اوتاخ otakh              
  ساعت ساعات saat              
  بفروش سات sat              
  تیر اوخ okh              
  ناراحت ناراحات narahat              
  شیر سوت soot              
  آب سو soo              
  چاقو پیچاخ pichakh              
  خواب یوخی yokhi              
  خورشید گون ghon              
  گل گول gol              
  ابری بولود bolod              
  ستاره سیتارع sitara              
  خاک توپراخ toprakh              
  کمر بل bel              
  چوب آغاج aqaj              
  چرا؟ نیه؟ niya              
                     
                     
                     
                     
                     
  سفید   aq              
  سیاه   qara              
                     
                     
                     
۱ bir بیر                
۲ eki ایکی                
۴ tört دودت                
۷ yeti یئتدی                
۱۰ on اون                
۱۰۰ yüz یوز