موسسه ساتال

مرکز آموزش ، پژوهش و توسعه کسب و کار

قیمت انواع عروس (پرنده طوطی )*قیمت امروز

تمامی قیمت ها ، بر اساس بازار روز پرنده جهانی بوده 99*

 

 

نژاد   بالغ وحشی  نر بالغ وحشی  ماده

جفت مولد

لوتینو

 

450

500

1.5 ~ 600 

آلبینو

 

1.500

1.700

4م ~ 1.9م

ابلق

 

400

450

900 ~ 500

گلباقالی

 

350

400

900 ~ 500

 صورت سفید

 

800
 

850

1.5م ~ 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بر اساس تومان می باشد مثلا ( 400= 400.000تومان ) 

 

* قیمت پرندگان باتوجه به ویژگی آنها میتواند متفاوت باشد مثلا:

توجه :

هر چه خوشرنگ تر گران تر !!

هر چه بزرگتر گران تر !!

هر چه سفیدتر گران تر!!

هرچه اهلی تر گران تر !!

هرچه شاداب تر گران تر !!

هرچه پر نگار تر گران تر!!:

هر چه سخنگوتر گران تر !!

هر چه دراز تر گران تر !!

هر چه تمیزتر گران تر!!

هرچه سالمتر گران تر !!

 

 

 

 

ارزان گران آلبینو البق

تبریز تهران مشهد کرج ایران خارج در حال

خرید از بازار پرندگان

فروش انواع طوطی سخنگو

قیمت امروز آگهی پرنده روز

قیمت انواع طوطی عروس هلندی

ساتال