قبولی قطعی در آزمون شهری رانندگی !

خواهشاً به این نکات توجه کنید

 

نکته اول : آمادگی روحی و جسمانی داشته باشید!

به خودتان ایمان و اعتماد داشته باشید

نفس عمیق بکشید.

استرس داشته باشید اما نه زیاد! استرس اگر در جهت درست مدیریت شود می‌توانند دقت و وسواس شما را افزایش دهد که باعث بهتر شدن عملکرد شما خواهد شد.

بدشانسی: همه ما بدشانسی را تجربه کردیم

اول آنکه آزمون شهری را برای خود بزرگ نکنید. یک آزمون ساده است و نهایت اتفاقی که ممکن است بیفتد آن است که در آزمون رد می‌شوید. فاجعه‌ای نیست که باعث شود شما را دچار عذاب کند. مجدد امتحان می‌دهید. مسئله را برای خود بزرگ نکنید.

 

 

 

 

 

 

نکته دوم : پیش نیازها را فراموش نکنید!

صاکدرات

1_ صندلی ( تنظیم کنید تا راحت بنشینید )

2_ آیینه ها ( تنظیم کنید اگرم تنظیم بود الکی یک دستی به آیینه ها بزنید )

3_ کمربند ( حتما ببندید )

4_ دنده را خلاص کنید ( دنده باید حتما در مرکز باشد )

5_ روشن کردن خودرو (بعد از روشن شدن حتماً پنج ثانیه اجازه دهید تا موتور آماده شود، می توانید حین روشن کردن کلاچ را ته بگیرید)

6_ آماده کردن دنده (کلاچ را تا ته بگیرید، به اطراف توجه کنید، راهنما بزنید، دنده یک بگذارید و آرام گاز داده و کلاچ را بالا بیاورید)

7_ ترمز دستی را آزاد کنید ( چیزی که همه یادشون میره ولی برنده ها یادشونه )

 

 

 

 

نکته سوم : شروع کنید!

- ایست 30 درجه کنید و برگشته کامل عقب را نگاه کنید.

سعی کنید خاموش نکنید، گاز بیشتر بدید.

 • به راه بیفتید
 • منتظر دستور افسر باشید

 

 

نکته چهارم : به دستورات افسر توجه کنید!

 • گاز داده و به دنده دو دهید: کمی گاز داده و کلاچ را ته بگیرید و دنده به عوض کنید.
 • وقتی می خواهید سرعتتان را کم کنید یک دفعه ترمز نگیرید و با ملایمت رفتار کنید.
 • وقتی یک دستوری داد سریع به راهنما توجه داشته باشید تا یادتان نرود.
 • وقتی یک دستوری داد سریع به قوانین توجه داشته باشید تا درست عمل کنید.

 

نکته چهارم : به دستورات افسر عمل کنید!

 • افسر میگوید دور یک فرمان بزن :

 

  - اولین کار در کناره پارک کردن است، راهنما را بالا میزنید و با چک کردن آیینه ها یک پارک تمیز 25 الی 45 درجه می زنید.

  - دومین کار به قوانین توجه کردن است، دستور افسر مقدم است و باید از آن اجازه بگیرید مثلاً: خط ممتد با اجازه!

  در مناطق زیر دور زدن ممنوع است باید اجازه بگیرید:

  حریم تقاطع (15 متر قبل و بعد از آن)

  روی خط ممتد

  روی خط کشی عابر پیاده

  خیابان‌های یک طرفه

  - سومین کار راهنما بزن و ایست 30 درجه بکن

  - چهارمین کار شروع حرکت به آرامی (اگر عرض راه کم بود فرمان را در همان اول کامل بچرخانید یا نبود همنطور تدریجی)

  - پنجمین کار ایست کوتاه نرسیده به خط وسط در وسط خیابان است(اگه راه شیب دار هست یک نیش ترمز یا نیش گاز قضیه رو حل کنید)

   

   

   

   

  پس خلاصه وار :

   

   

   

  1. راهنما و پارک برای دور زدن

  2. توجه به قوانین و گرفتن اجازه

  3. راهنما زدن و ایست 30 درجه

  4. شروع حرکت

  5. ایست کوتاه وسط خیابان

   


  • افسر میگوید بزن دنده 2 :

   یک نیش گاز میزنیم و خیلی نرم و آرام انجام می دهید.

  • افسر میگوید پارک کن :

   سریع راهنما میزنیم اگه نیاز بود اجاز میگیریم و به نرمی ایست میکنیم

  جاهایی که پارک ممنوع است:

  ۱- هر جا که تابلوهای ممنوعه باشد.
  ۲-  ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و …
  ۳- حداقل ۱۵ متر قبل و بعد از تقاطع ها که به آن حریم تقاطع می گوییم.
  ۴- داخل میادین
  ۵- روبروی پل منازل و ساختمان ها
  ۶- داخل تونلها
  ۷- روی پلها
  ۸- روی خط کشی عابر پیاده
  ۹- زیر پلها و دیگر مواردی که در ماده ۱۶۳ قانون راهنمائی و رانندگی کاملاً مشخص شده است.

  افسر میگوید دور دو فرمان بزن :

  که باید به خط ممتد و دیگر نکاتی که گفته شد حتما دقت کنید .

  افسر میگوید پارک دوبل بزنید :

  خب این رو حداقل 20 بار امتحان کرده اید پس واقعا چیزی نیست که تئوری بشود بیان کرد باید حتما مهارت داشته باشید .