حجم ها بر حسب مگابایت (Mb) می باشند.

به روز رسانی شد. 95/11/17

درس یکم

   ○ فنّاوری سامسونگ 18.71      ○ روز شیشه ای (فنّاورانه) 38.5     ○ رسانه چیست؟ 7.42

   ○ خوش انداز (سلفی) آینده  12.22   ○ آیندۀ تلفن همراه 7.16

درس دوّم

پیش به سوی عصر رسانه 13.03        ○در بشقاب تو 16.71         ○شغل دروغین 10.86

درس سوّم

سواد رسانه ای در یک دقیقه 21.86

درس چهارم

رویای روزانه 11.56

درس پنجم

معرّفی ایران 18.41               ○زود قضاوت نکن 11.65

درس ششم

فاقد فیلم آموزشی.

درس هفتم

آدیداس 2.01                       ○بستنی میهن 2.54       ○تبلیغ نان 3.79

فوتبالی 14.1

درس هشتم

فاقد فیلم آموزشی.

درس نهم

پاندای کونگ فوکار 105           ○ مستربین 131

درس دهم

توصیه به کتابخوانی 18.4           ○دیرین دیرین ـ بازی مناسب رایانه ای 1

درس یازدهم

خبر(1) 314                            ○خبر(2) 300                   ○روزنامه ها 28

درس دوازدهم

10 کمپین برتر تبلیغاتی 58.3        ○10 گل برتر 92.6              ○تفاوت مخاطبان 18.2      

شناسایی مخاطب 8.62 

درس سیزدهم

سندان 3.19                         ○ مخاطب منفعل 34.4          ○مسافر 4.93

درس چهاردهم

تکنیک نقّاشی 110

درس پانزدهم

مُد 4.38                              ○تجمّل گرایی 26.7

درس شانزدهم

فاقد فیلم آموزشی.

درس هفدهم

تریلر (Pes 2017) 31.58           ○بازیکن فینالیست 1.92

درس هجدهم

تنهایی رسانه ای 18.08

درس نوزدهم

تلفن همراه و زندگی 2.82                ○توییتر 11.89              ○شبکه های اجتماعی 7.94

درس بیستم

فاقد فیلم آموزشی.

درس بیست و یکم

فاقد فیلم آموزشی.

درس بیست و دوّم

اعتیاد رسانه ای (1) 6.49           ○اعتیاد رسانه ای (2) 1.51        ○اعتیاد رسانه ای (3) 4.12

 

 

 

 

 

منبع معتبر: e-content.blog.ir