💎 تیم به صورت محدود با تگ اختصاصی『UA』عضو میپذیرد

Mobile📱player
Pc 🖥 player

Both👩🏽 👨🏽 kd : +2
Both👩🏽 👨🏽 kd: +3.5 (PC)

✅IDcard
✅+40Level
✅Age:+16
✅Ba اخلاق و ادب

💠جهت ارتباط و پیگیری های بیشتر به آیدی @fartomy در تلگرام پیام دهید