هر یک از خصوصیات فوق مناسب با کار بخصوصی است و معمولا کارخانه ها مداد هایی را که با درجات مختلفی از سختی (Hard) میسازند H نامگزاری میکنند و آنها را که با درجات مختلفی از سیاهی (Blak) میسازند B ناگزاری میکند . مداد های H و B هر کدام تا شش شماره دارند و HB حد وسط آنهاست و گاهی درجات آنها تا 9H و 9B نیز رسانده میشود . مداد F مدادی است که درجه اش بین H و HB قرار میگیرد . البته باید متذکر شد که درجه هر کارخانه ای الزاما با درجه مداد های کارخانه دیگر تطابق ندارد . مثلا مداد 4B از یک کارخانه ممکن است معادل 3B یا 5B از کارخانه دیگر باشد . مداد های سخت را معمار ها و نقشه کشها مورد استفاده قرار میدهند و مداد های نرم را در طراحی و اسکیس مورد استفاده قرار میدهند و طراحان گرافیک معمولا مداد های 4H تا 6B برای کار مطلوبتر میدانند .

مقدار گرافیت موجود در مداد نه تنها موجب سختی یا سیاهی مداد میشود بلکه با نوع مصرف ان نیز مرتبط است . بعضی از انواع مداد ها مخصوصا برای نقاشان و طراحان ساخته میشود . چنین مداد هایی دارای گرافیتی با کیفیت عالی تر از آنهایی هستند که در مدارس و ادارات از آنها استفاده میشود . انها ممکن است حاوی گرافیتی خالصتر و یا گرافیتی با دانه های نرمتری باشند و در نتیجه خطای انها پر رنگتر باشد . مغزی مداد های طراحان و نقاشان معمولا ضخیم تر از مغزی مداد های معمولی است . اندازه استاندارد آنها در قطر معمولا 2 میلی متر است ولی مغزی مداد های نقاشان معمولا 3 و یا حتی 4 میلی متر هم میرسد . این امر به مصرف کننده امکان میدهد تا به کمک انها بتواند خطهایی ضخیم تر و یا نازکتر که در طراحی به ان نیاز است رسم کند . در نتیجه مدادی که برای طراحان گرافیک ساخته میشود گرانتر از مداد های معمولی است ولی در عوض کیفیت انها بهتر و کار با انها مطلوبتر است . بعضی از کارخانه های وداد سازی مداد های نقاشان را گرد و مداد های طراحان را شش گوش میسازند . اما این امر قاعده و قانونی ندارد . تعداد کمی از کارخانه ها نیز مداد های تختی برای طراحان و نقاشان میسازند که هم مقطع چوب و هم مقطع مغزی انها بشکل مستطیل است . این نوع مداد ها خصوطی پهن و تخت میکشند که با زاویه دادن به آنها پهنای خطوط متغیر میگردد . این مداد ها شبیه مداد های نجاری هستند ولی کیفیت انها مناسب با کارهای هنری است .

مداد نگارگران و طراحان فرش در میان قلمهای نگارگران و طراحان فرش مداد به عنوان وسیله ای مستمر به کار میرود اما وجه تمایز آن با مداد دیگر طراحان و نقاشان این است که بیشترین کاربرد را معمولی ترین مداد داراست و آن همان مداد معمولی یا HB است حد وسط بودن آن به عنوان مدادی که از سختی و سیاهی متعادلی برخودار است و ضمن گردش نرم قلم بر کاغذ مزایایی چون خراب نکردن رنگ و پاک شدن آسان را نیز با خود همراه دارد .

طراحان فرش بیشترین بهره را از این مداد برای طراحی میبرند گر چه مداد های اتود موسوم به دو میل نیز کاری مشابه را انجام میدهند . اما نگار گران علاوه بر مداد HB & F از اتود های 0.5 , 0.6 , 0.7, 0.9 همچنین درجات مختلف مداد B&H بهره میجویند به طور کلی در نگار گری انواع مختف مداد با درجات گوناگون مورد استفاده قراد میگرد و بعضا دیده شده که مداد کنته نیز که هم به صورت مغزی و هم مانند مداد های معمولی با پوشش چوبی در دسترس است ، با درجات سختی متفاوت و انواع رنگهای مشکی سفید و قهوه ای در کار نگار گران به کار میرود . اما باید توجه داشت به همان اندازه که کار با مداد کنته لذت بخش و دلپذیر است نیاز به مراقبت و دقت نیز دارد چرا که به راحتی روی کاغذ اثر میگزارند و به سختی پاک میشوند .

سخن آخر : گر چه در این یادداست به مداد پر کاربرد را HB معرفی نمودیم ولی طراح بنا به سلیقه خود و نیز توانمندی خود ( استفاده نکردن از پاک کن ) درجات مختلفی از مداد را برای کار انتخاب میکند .