علوم تجربی

ریاضی فیزیک

علوم انسانی

سطح دشواری: 5

بازار کار : خیلی خوب

علاقه شخصی : زیست ، شیمی

اتمام دانشگاه : دیر

درصد قبولی در کنکور : 30%

نیاز سرمایه مالی : زیاد

کلاس تقویتی : نیاز است

سطح دانش آموزان : بالاتر

معدل در درس علوم : 19

امکان تحصیل در خارج از کشور :بله

درس دشوار : زیست ، شیمی

مطالعه در روز : 6 ساعت

شغل پردرآمد : دندانپزشکی

تاثیر زبان انگلیسی در کنکور و دانشگاه:  90%

مناسب برای : مذکر و مونث

سطح دشواری: 4.5

بازار کار : خوب

علاقه شخصی : فیزیک - هندسه

اتمام دانشگاه : زود

درصد قبولی در کنکور : 60%

نیاز سرمایه مالی  : کم

کلاس تقویتی :نیاز نیست

سطح دانش آموزان : بالا

معدل در درس ریاضی : 18

امکان تحصیل در خارج از کشور : خیر

درس دشوار : هندسه ، شیمی

مطالعه در روز: 3 ساعت

شغل پردرآمد : مهندسی عمران

تاثیر زبان انگلیسی در کنکور و دانشگاه:  70%

مناسب برای : مذکر

سطح شواری: 3

بازار کار : خوب

علاقه شخصی : ادبیات - عربی

اتمام دانشگاه : زود

درصد قبولی در کنکور : 80%

نیاز سرمایه مالی : زیاد

کلاس تقویتی : نیاز است

سطح دانش آموزان : متوسط

معدل در درس ادبیات : 18

امکان تحصیل در خارج از کشور : خیر

درس دشوار : منطق ، اقتصاد

مطالعه در روز: 4 ساعت

شغل پر درآمد: وکیل

تاثیر زبان انگلیسی در کنکور و دانشگاه: 70%

مناسب برای : مونث