برای باز شدن روی آنها کلیک کنید
+ شلوار شش جیب
+ کاغذ دستمالی
+ کفشی
+ کاپشنی