دوست عزیز، در این صفحه می توانید تعدادی از سرودهای انقلابی را دانلود کنید و از شنیدن آن ها لذت ببرید.

 

دانلود سرودهای انقلابی

 

دانلود سرود شماره یک

 

دانلود سرود شماره دو

 

دانلود سرود شماره سه

 

دانلود سرود شماره چهار

 

دانلود سرود شماره پنج

 

دانلود سرود شماره شش

 

دانلود سرود شماره هفت

 

دانلود سرود شماره هشت

 

دانلود سرود شماره نه

 

دانلود سرود شماره ده

 چون آیی بر بالین من

Play

Download

ایران ایرن جدید ( رضا رویگری )

Play

Download

ایران ایران قدیمی ( رضا رویگری )

Play

Download

ملت پناه ارتش ، ارتش برای ملت

Play

Download

بهار خجسته باد

Play

Download

برخیزید، برخیزید، ای شهیدان راه خدا

Play

Download

بوی گل سوسن یاسمن آمد

Play

Download

به ناله در خون خفته ( همه به پیش )

Play

Download

خمینی ای امام - بی کلام

Play

Download

خمینی ای امام - با کلام

Play

Download

خمینی ای امام – کورال

Play

Download

معمار حرم

Play

Download

22بهمن

Play

Download

الله اکبر ، خمینی رهبر

Play

Download

آمریکا ننگ به نیرنگ تو

Play

Download

دین انسان ساز ( نصر ما الله و ...)

Play

Download

خدا یکی ، ایمان یکی

Play

Download

شهید

Play

Download

من ایرانیم

Play

Download

منشین ای برادر

Play

Download

خدایا ، خدایا

Play

Download

از این انقلاب ایران زنده شد

Play

Download

بت شکن

Play

Download

از افق دمید – با کلام

Play

Download

از افق دمید – بی کلام

Play

Download

ارتش ای قهرمان ما

Play

Download

پیرو خط امامیم

Play

Download

ما جان بر کفیم

Play

Download

ایران در راه ظفر

Play

Download

آورده ارمغان ها

Play

Download