دانلود پاسخ سوالات ورک بوک اینترچنج (اینترو)
دراین قسمت شما می توانید تمام پاسخ سوالات

کتاب ورک بوک اینترو را درلینک مستقیم زیر دانلود کنید.

 

این فایل دارای حجم کم و به صورتpdf می باشد.

 

لینک مستقیم:دانلود

 

 

 

 

دانلود پاسخ سوالات ورک بوک اینترچنج1
دراین قسمت شما میتوانید پاسخ تمام سوالات

کتاب ورک بوک اینترچنج را در لینک مستقیم زیر دریافت نمایید.

 

این فایل دارای حجم کم وبه صورت pdf می باشد.

 

لینک مستقیم:دانلود

 

 

 

 

دانلود پاسخ سوالات ورک بوک اینترچنج2
دراین بخش شما می توانید تمام پاسخ های

مربوط به ورک بوک را در لینک مستقیم زیر دریافت کنید.

ویژگی:

۱-حجم کم

۲-پاسخ تمامی سوالات ورک بوک

۳-این فایل به صورت pdf  می باشد.

لینک مستقیم:دانلود

 

 

 

 

 

دانلود پاسخ سوالات وورک بوک اینترچنج3
من می خواهم در این قسمت جواب سوالات وورک بوک اینترچنج۳(کتاب سبز)

را در لینک مستقیم زیر قرار دهم.

ویژگی ها:

۱-پاسخ تمام سوالات وورک بوک

۲-همچنین این فایل به صورت pdf می باشد.

۳-دارای حجم بسیار کم

لینک دانلود مستقیم:دانلود