مراحل انجام کار

 

 

  1. به Google Contacts بروید.
  2. نشانگر موشواره را روی عکس مخاطب یا افراد افراد بگیرید، سپس کادری را که نمایش داده می‌شود علامت بزنید.
  3. برای حذف هم‌زمان چند مخاطب، همه مخاطبین مورد نظر برای حذف را علامت بزنید.
  4. در بالا سمت چپ روی حذف حذف کلیک کنید.
  5. روی حذف کلیک کنید.