علاقه مند کردن یک پسر خیلی آسان است کافیه مطالب زیر رو یه اسکنی کنیدلباس های زیبا بپوشید.لباس های رنگی نپوشید. سفید یا سیاه بپوشید

همیشه جوراب سفید بپوشید. جوراب های مچی در این زمینه بهترند

زیاد باهم تنها و در کنار هم باشید. خود را به فرد مورد نظر بچسبانید

در هنگام خداحافظی به مدت طولانی دست تکان دهید

نگاه های عاشقانه کنید و به چشمانش زل بزنید

در زمان های خاص چشمک بزنید

عطر خوشبو بزنید