مغزتان را به آسانی تقویت کنید و کارکرد آن را بیشتر کنید همچنین حافظه تان را تقویت کرده و آگاهی تان را افزایش دهید

 

 

1- موهایتان را کم شانه بزنید

 

 

2- چشمانتان را زیاد ببندید

 

 

3- از بینی تان نفس بکشید

 

 

 

4- مسواک بزنید

 

 

5- سرتان را بالا بگیرید

 

 

6- صاف بنشینید

 

 

7- بیشتر نفس عمیق بکشید

 

 

8- ورزش نکنید نرمش بکنید

 

 

9- زود زود دوش بگیرید

 

 

 

10- هر روز چرت بزنید

 

 

11- یکی را پیدا کنید و با او صحبت کنید

 

 

 

12- مایعات زیاد بنوشید

 

 

 

گردآوری شده توسط محقق آلمانی آلبرت تانیمسان