الف) تقسیم یک عدد اعشاری بر عددطبیعی:

برای تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد طبیعی مانند یک تقسیم معمولی عمل میکنیم و زمانیکه به ممیز مقسوم رسیدیم برای خارج قسمت نیز همانجا ممیز میگذاریم.

 

مثال:

تقسیم یک عدد اعشاری بر عددطبیعی

 

نکته ۱ : در تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی، تعداد رقمهای

اعشار مقسوم، خارج قسمت و باقیمانده برابرند.

 

 

نکته ی 2: اگر در یک تقسیم، مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیرصفر ضرب کنیم،

خارج قسمت تغییری نمی کند ولی باقی مانده نیز در همان عدد ضرب می شود.

 


 ب) تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری: مراحل زیر را باید انجام دهیم{

مانند شکل پایین}     

 

ابتدا مقسوم و مقسوم علیه را در 10 ، 100 یا 1000 ضرب میکنیم تا مقسوم علیه عدد صحیح شود. دو حالت پیش می آید یا مقسوم هنوز عدد اعشاری است یا عدد صحیح درهر صورت دانش آموز ششم دبستان تقسیم عدد اعشاری بر عدد صحیح را میداند ومی تواند این تقسیم را  انجام دهد.

 

در مرحله دوم خارج قسمت را بدون تغییر در تقسیم اول می نویسیم.

 

در اخرین مرحله باقیمانده را بر عددی که در مقسوم علیه ضرب کردیم 

تقسیم می کنیم.

 

 
تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد اعشاری

 

 

نکته مهم: برای به دست آوردن باقیمانده ی تقسیم اول باید باقیمانده ی تقسیم جدید را بر همان عددی که مقسوم و مقسوم علیه را در آن ضرب کرده ایم، تقسیم کنیم.


تست : در یک تقسیم، باقی مانده ۰/۰۰۱۴ ، خارج قسمت ۱۲/۹۸ و مقسوم علیه

۰/۰۹۵ می باشد . در این تقسیم، مقسوم چه عددی است؟

تست تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری


 

 


سوالات اعداد اعشاریپایین

 

برای دانلود رایگان آزمون اعداد اعشاری کد 622 کلیک کنید:

دانلود رایگان آزمون ریاضی فصل اعداد اعشاری ریاضی ششم   کد 622

برای خرید پاسخنامه تشریحی و فایل ورد(قابل ویرایش) کد 622 کلیک کنید:

 


 

خرید


 

برای دانلود رایگان آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی فصل اعداد اعشاری

ریاضی ششم کد 721 کلیک کنید:

 

دانلود رایگان آزمون ریاضی فصل نمونه دولتی اعداد اعشاری ریاضی ششم   کد 621

 


برای دانلود رایگان آزمون ریاضی فصل اعداد اعشاری ریاضی ششم   کد 621  

کلیک کنید:

 

دانلود رایگان آزمون ریاضی فصل دوم ریاضی ششم   کد 621

 


 

:: ارسال شده در: تقسیم اعداد بر اعداد اعشاری ,
:: مطالب مرتبط: نحوه تدریس فصل دوم ریاضی ششم دبستان-اعداد اعشاری ,
:: برچسب‌ها: تدریس خصوصی ریاضی ششم در منطقه 1 , تقسیم عدد اعشاری بر عدد صحیح , تقسیم عدد طبیعی بر عدد اعشاری , آموزش تقسیم عدد اعشاری بر عدد صحیح , آموزش تقسیم عدد بر عدد اعشاری , نکته های تقسیم اعشاری ,

 

 

 

 

منبع: تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد اعشاری