مزایای آزمون آزمایشی تافل به شیوه ی Long Format

۱. آزمون آزمایشی تافل به صورت Long Format

۲. آزمون آزمایشی منطبق بر تغییرات اول آگوست

۳. ارائه کارنامه تحلیلی و تکمیلی

۴. بانک سوالات منحصر به فرد

۵. تطابق ظاهری کامل با نرم افزار آزمون اصلی

۶. برگزاری آزمون آزمایشی در شرایط فیزیکی و سخت افزاری مشابه آزمون اصلی

جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید.