موسسه ساتال

مرکز آموزش ، پژوهش و توسعه کسب و کار

۲۵۴ مطلب توسط «ساتال» ثبت شده است

قبولی قطعی در آزمون شهری رانندگی تضمینی!

نکته اول : آمادگی روحی و جسمانی داشته باشید!

به خودتان ایمان و اعتماد داشته باشید

نفس عمیق بکشید.

استرس داشته باشید اما نه زیاد! استرس اگر در جهت درست مدیریت شود می‌توانند دقت و وسواس شما را افزایش دهد که باعث بهتر شدن عملکرد شما خواهد شد.

بدشانسی: همه ما بدشانسی را تجربه کردیم

اول آنکه آزمون شهری را برای خود بزرگ نکنید. یک آزمون ساده است و نهایت اتفاقی که ممکن است بیفتد آن است که در آزمون رد می‌شوید. فاجعه‌ای نیست که باعث شود شما را دچار عذاب کند. مجدد امتحان می‌دهید. مسئله را برای خود بزرگ نکنید.

 

 

 

 

 

 

نکته دوم : پیش نیازها را فراموش نکنید!

صاکدرات

1_ صندلی ( تنظیم کنید تا راحت بنشینید )

2_ آیینه ها ( تنظیم کنید اگرم تنظیم بود الکی یک دستی به آیینه ها بزنید )

3_ کمربند ( حتما ببندید )

4_ دنده را خلاص کنید ( دنده باید حتما در مرکز باشد )

5_ روشن کردن خودرو (بعد از روشن شدن حتماً پنج ثانیه اجازه دهید تا موتور آماده شود، می توانید حین روشن کردن کلاچ را ته بگیرید)

6_ آماده کردن دنده (کلاچ را تا ته بگیرید، به اطراف توجه کنید، راهنما بزنید، دنده یک بگذارید و آرام گاز داده و کلاچ را بالا بیاورید)

7_ ترمز دستی را آزاد کنید ( چیزی که همه یادشون میره ولی برنده ها یادشونه )

 

 

 

 

نکته سوم : شروع کنید!

- ایست 30 درجه کنید و برگشته کامل عقب را نگاه کنید.

سعی کنید خاموش نکنید، گاز بیشتر بدید.

 • به راه بیفتید
 • منتظر دستور افسر باشید

 

 

نکته چهارم : به دستورات افسر توجه کنید!

 • گاز داده و به دنده دو دهید: کمی گاز داده و کلاچ را ته بگیرید و دنده به عوض کنید.
 • وقتی می خواهید سرعتتان را کم کنید یک دفعه ترمز نگیرید و با ملایمت رفتار کنید.
 • وقتی یک دستوری داد سریع به راهنما توجه داشته باشید تا یادتان نرود.
 • وقتی یک دستوری داد سریع به قوانین توجه داشته باشید تا درست عمل کنید.

 

نکته چهارم : به دستورات افسر عمل کنید!

 • افسر میگوید دور یک فرمان بزن :

- اولین کار در کناره پارک کردن است، راهنما را بالا میزنید و با چک کردن آیینه ها یک پارک تمیز 25 الی 45 درجه می زنید.

- دومین کار به قوانین توجه کردن است، دستور افسر مقدم است و باید از آن اجازه بگیرید مثلاً: خط ممتد با اجازه!

در مناطق زیر دور زدن ممنوع است باید اجازه بگیرید:

حریم تقاطع (15 متر قبل و بعد از آن)

روی خط ممتد

روی خط کشی عابر پیاده

خیابان‌های یک طرفه

- سومین کار راهنما بزن و ایست 30 درجه بکن

- چهارمین کار شروع حرکت به آرامی ( گر عرض راه کم بود فرمان را در همان اول کامل بچرخانید یا نبود همنطور تدریجی )

- پنجمین کار ایست کوتاه نرسیده به خط وسط در وسط خیابان است(اگه راه شیب دار هست یک نیش ترمز یا نیش گاز قضیه رو حل کنید)

 

خلاصه وار

1. راهنما و پارک برای دور زدن

2. توجه به قوانین و گرفتن اجازه

3. راهنما زدن و ایست 30 درجه

4. شروع حرکت

5. ایست کوتاه وسط خیابان

 

 • افسر میگوید بزن دنده 2 :

  یک نیش گاز میزنیم و خیلی نرم و آرام انجام می دهید.

 • افسر میگوید پارک کن :

  سریع راهنما میزنیم اگه نیاز بود اجاز میگیریم و به نرمی ایست میکنیم

جاهایی که پارک ممنوع است:

۱- هر جا که تابلوهای ممنوعه باشد.
۲-  ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و …
۳- حداقل ۱۵ متر قبل و بعد از تقاطع ها که به آن حریم تقاطع می گوییم.
۴- داخل میادین
۵- روبروی پل منازل و ساختمان ها
۶- داخل تونلها
۷- روی پلها
۸- روی خط کشی عابر پیاده
۹- زیر پلها و دیگر مواردی که در ماده ۱۶۳ قانون راهنمائی و رانندگی کاملاً مشخص شده است.افسر میگوید دور دو فرمان بزن :

- اولین کار در کناره پارک کردن است، راهنما را بالا میزنید و با چک کردن آیینه ها یک پارک تمیز 25 الی 45 درجه می زنید.

- دومین کار به قوانین توجه کردن است، دستور افسر مقدم است و باید از آن اجازه بگیرید مثلاً: خط ممتد با اجازه!

در مناطق زیر دور زدن ممنوع است باید اجازه بگیرید:

حریم تقاطع (15 متر قبل و بعد از آن)

روی خط ممتد

روی خط کشی عابر پیاده

خیابان‌های یک طرفه

- سومین کار راهنما بزن و ایست 30 درجه بکن

- چهارمین کار شروع حرکت به آرامی ( گر عرض راه کم بود فرمان را در همان اول کامل بچرخانید یا نبود همنطور تدریجی )

- پنجمین کار ایست کوتاه نرسیده به خط وسط در وسط خیابان است(اگه راه شیب دار هست یک نیش ترمز یا نیش گاز قضیه رو حل کنید)

- ششمین کار ایست نرسیده به جوب، وقتی جوب یا جدول یا شیار دیوار رو ندیدید ایست کنید

- هفتمین کار تعویض دنده به عقب و چرخش کامل فرمان به راست بیایید تا جایی که آسفالت رو دید بیایید و فرمان رو به چپ بچرخونید

- هشتمین کار وقتی ماشینتون درست در امتداد راه قرار گرفت فرمون رو بچرخونید و صاف کنید

 

خلاصه وار

1. راهنما و پارک برای دور زدن

2. توجه به قوانین و گرفتن اجازه

3. راهنما زدن و ایست 30 درجه

4. شروع حرکت

5. ایست کوتاه وسط خیابان

6. ایست دوم در عرض

7. حرکت به عقب و چرخش فرمان

8.چرخاندن فرمون و به راه افتادنافسر میگوید پارک دوبل بزنید :

خب این رو حداقل 20 بار امتحان کرده اید پس واقعا چیزی نیست که تئوری بشود بیان کرد باید حتما مهارت داشته باشید .

 

ساتال

قبولی قطعی در آزمون شهری رانندگی!

قبولی قطعی در آزمون شهری رانندگی !

خواهشاً به این نکات توجه کنید

 

نکته اول : آمادگی روحی و جسمانی داشته باشید!

به خودتان ایمان و اعتماد داشته باشید

نفس عمیق بکشید.

استرس داشته باشید اما نه زیاد! استرس اگر در جهت درست مدیریت شود می‌توانند دقت و وسواس شما را افزایش دهد که باعث بهتر شدن عملکرد شما خواهد شد.

بدشانسی: همه ما بدشانسی را تجربه کردیم

اول آنکه آزمون شهری را برای خود بزرگ نکنید. یک آزمون ساده است و نهایت اتفاقی که ممکن است بیفتد آن است که در آزمون رد می‌شوید. فاجعه‌ای نیست که باعث شود شما را دچار عذاب کند. مجدد امتحان می‌دهید. مسئله را برای خود بزرگ نکنید.

 

 

 

 

 

 

نکته دوم : پیش نیازها را فراموش نکنید!

صاکدرات

1_ صندلی ( تنظیم کنید تا راحت بنشینید )

2_ آیینه ها ( تنظیم کنید اگرم تنظیم بود الکی یک دستی به آیینه ها بزنید )

3_ کمربند ( حتما ببندید )

4_ دنده را خلاص کنید ( دنده باید حتما در مرکز باشد )

5_ روشن کردن خودرو (بعد از روشن شدن حتماً پنج ثانیه اجازه دهید تا موتور آماده شود، می توانید حین روشن کردن کلاچ را ته بگیرید)

6_ آماده کردن دنده (کلاچ را تا ته بگیرید، به اطراف توجه کنید، راهنما بزنید، دنده یک بگذارید و آرام گاز داده و کلاچ را بالا بیاورید)

7_ ترمز دستی را آزاد کنید ( چیزی که همه یادشون میره ولی برنده ها یادشونه )

 

 

 

 

نکته سوم : شروع کنید!

- ایست 30 درجه کنید و برگشته کامل عقب را نگاه کنید.

سعی کنید خاموش نکنید، گاز بیشتر بدید.

 • به راه بیفتید
 • منتظر دستور افسر باشید

 

 

نکته چهارم : به دستورات افسر توجه کنید!

 • گاز داده و به دنده دو دهید: کمی گاز داده و کلاچ را ته بگیرید و دنده به عوض کنید.
 • وقتی می خواهید سرعتتان را کم کنید یک دفعه ترمز نگیرید و با ملایمت رفتار کنید.
 • وقتی یک دستوری داد سریع به راهنما توجه داشته باشید تا یادتان نرود.
 • وقتی یک دستوری داد سریع به قوانین توجه داشته باشید تا درست عمل کنید.

 

نکته چهارم : به دستورات افسر عمل کنید!

 • افسر میگوید دور یک فرمان بزن :

 

  - اولین کار در کناره پارک کردن است، راهنما را بالا میزنید و با چک کردن آیینه ها یک پارک تمیز 25 الی 45 درجه می زنید.

  - دومین کار به قوانین توجه کردن است، دستور افسر مقدم است و باید از آن اجازه بگیرید مثلاً: خط ممتد با اجازه!

  در مناطق زیر دور زدن ممنوع است باید اجازه بگیرید:

  حریم تقاطع (15 متر قبل و بعد از آن)

  روی خط ممتد

  روی خط کشی عابر پیاده

  خیابان‌های یک طرفه

  - سومین کار راهنما بزن و ایست 30 درجه بکن

  - چهارمین کار شروع حرکت به آرامی (اگر عرض راه کم بود فرمان را در همان اول کامل بچرخانید یا نبود همنطور تدریجی)

  - پنجمین کار ایست کوتاه نرسیده به خط وسط در وسط خیابان است(اگه راه شیب دار هست یک نیش ترمز یا نیش گاز قضیه رو حل کنید)

   

   

   

   

  پس خلاصه وار :

   

   

   

  1. راهنما و پارک برای دور زدن

  2. توجه به قوانین و گرفتن اجازه

  3. راهنما زدن و ایست 30 درجه

  4. شروع حرکت

  5. ایست کوتاه وسط خیابان

   


  • افسر میگوید بزن دنده 2 :

   یک نیش گاز میزنیم و خیلی نرم و آرام انجام می دهید.

  • افسر میگوید پارک کن :

   سریع راهنما میزنیم اگه نیاز بود اجاز میگیریم و به نرمی ایست میکنیم

  جاهایی که پارک ممنوع است:

  ۱- هر جا که تابلوهای ممنوعه باشد.
  ۲-  ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و …
  ۳- حداقل ۱۵ متر قبل و بعد از تقاطع ها که به آن حریم تقاطع می گوییم.
  ۴- داخل میادین
  ۵- روبروی پل منازل و ساختمان ها
  ۶- داخل تونلها
  ۷- روی پلها
  ۸- روی خط کشی عابر پیاده
  ۹- زیر پلها و دیگر مواردی که در ماده ۱۶۳ قانون راهنمائی و رانندگی کاملاً مشخص شده است.

  افسر میگوید دور دو فرمان بزن :

  که باید به خط ممتد و دیگر نکاتی که گفته شد حتما دقت کنید .

  افسر میگوید پارک دوبل بزنید :

  خب این رو حداقل 20 بار امتحان کرده اید پس واقعا چیزی نیست که تئوری بشود بیان کرد باید حتما مهارت داشته باشید .

   

   

   

  ساتال

  روانشناسی سازمانی

  روانشناسی سازمانی عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می‌دهند. بطور کلی روانشناسان سازمانی رفتار را در موقعیتهای کاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.

  تاریخچه روانشناسی سازمانی

  قبل از سال 1900 حتی نامی از روانشناسی سازمانی وجود نداشت. تا اینکه روانشناسی به نام برایان مقاله‌ای در این باره که چگونه تلگرافچیهای حرفه‌ای مهارت خود را در زمینه فرستادن و گرفتن پیام توسعه دهند، انتشار داد. چند سال بعد در سال 1904 مطالعه روانشناختی تحت عنوان فعالیتها و کنشهای بهم پیوسته که در زندگی روزانه آشکار می‌شود، انجام گرفت که گامهای آغازین در مطالعات مربوط به حوزه روانشناسی سازمانی بود. سه شخص به عنوان پدران بنیان گذار روانشناسی سازمانی شناخته شده‌اند که هر چند بطور مستقل کار کرده‌اند، ولی در اصل آنها آشکارا همپوشی داشته است.

  والتر دلیل اسکات به عنوان یک روانشناس بر این نکته تأکید داشت که رهبران مؤسسات بازرگانی در تبلیغات خود نیاز به کاربرد علم روانشناسی دارند. فردریک تیلور ارزش طراحی مجدد شرایط کاری را برای دستیابی به بازده والتر برای کارخانه و دستمزدی بهتر را برای کارگران محقق ساخت. هوگو مونستربرگ یک روانشناس آلمانی یا آموزش آکادمیک سنتتی بود. او به کاربرد روشهای سنتی روانشناسی به مشکلات عملی صنعت علاقمند بود. او در کتاب خود گزینش کارکنان ، طراحی شرایط کار و کاربرد روانشناسی فروش را مورد بحث قرار داده است. بعد از جنگ جهانی اول و دوم روانشناسی سازمانی توسعه بیشتری پیدا کرد و قلمرو تخصصی خود را وسعت داد.

  زمینه‌های روانشناسی سازمانی

  استخدام و گزینش کارکنان

  استخدام و گزینش کارکنان برای محیطهای کاری ، ادارات ، سازمانها ، کارخانجات و ... حائز اهمیت فراوانی است. نیازهای یک سازمان ، تواناییها و قدرتهای لازم برای احراز یک وظیفه و شغل انتخاب افراد مناسب طراحی می‌سازد. روانشناسی سازمانی در بررسی ویژگیهای افراد مفید برای احراز یک شغل نقش اساسی دارند.

  ارزیابی عملکرد کارکنان

  برای نظارت بر چگونگی پیشرفت کار در یک محل کاری نیاز به بررسیها و ارزیابیهای مختلف از عوامل دخیل در چگونگی عملکرد است. بر این اساس لازم است برای رفع مسائل احتمالی عملکرد کارکنان مورد بازبینی و ارزیابیهای مناسب قرار گیرد. روانشناسان سازمانی تحقیقات متعددی را در چگونگی انجام این ارزیابیها انجام داده‌اند که در مراکز مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  توسعه و آموزش کارکنان

  روانشناسان سازمانی مسائل پیرامون توسعه و آموزش نیروی انسانی را نیز در خط مشی وظایف خود می‌دانند. در برخی از حرف و مشاغل نیاز به آموزش و توسعه با شدت بیشتری احساس می‌شود که روانشناسان سازمانی چگونگی و شیوه انجام این امر را عهده دار هستند و بهترین روشها را پیشنهاد می‌کنند.

  انگیزش و خشنودی شغلی

  بررسی رضایت شغلی کارکنان مسأله‌ای است که توجه بسیاری از اقشار شغلی را به خود جلب کرده است. فقدان و احساس خستگی و نارضایتی شغلی با کاهش عملکرد کارکنان ارتباط تنگاتنگ دارد. روانشناسان سازمانی به دنبال ارائه روشهایی هستند که انگیزش شغلی و خشنودی شغلی کارکنان را بالا ببرند.

  محیط کار (بهداشت ، ایمنی ، استرس)

  در بررسی عواملی که در محیط فیزیکی و روانی کار نقش مهمی روی افراد دارند. روانشناسان سازمانی نفوذ زیادی دارند، این روانشناسان در چگونگی طراحی فیزیکی محیط اعم از نور ، صدا ، رنگ ، طراحی تجهیزات و ایجاد محیط روانی و ارتباطی مناسب نقش مهمی ایفا می‌کند.

  روانشناسی مهندسی

  طراحی ابزار کار و تجهیزاتی که در برخی مشاغل کاربرد دارد با مسائل روانشناختی افراد در ارتباط هستند. روانشناسان سازمانی توصیه‌های مفیدی را برای طراحی این ابزار به روانشناسان مهندسی ارائه می‌کنند.

  نیازهای ارباب رجوع و مصرف کننده

  توجه به نیازهای ارباب رجوع مورد توجه روانشناسان سازمانی است که در پیشبرد اهداف سازمان ، کارخانه یا شرکت نقش مهمی دارد. طلب رضایت ارباب رجوع یا مصرف کننده در واحدهای تولیدی با راه کارهای روانشناسی سازمانی عملی است.

  مدیریت و رهبری

  استفاده از راه کارهای مدیریتی مناسب و قوی و سبکهای رهبری از جمله مباحثی است که روانشناسان سازمانی به آن می‌پردازند. اینکه کدام شیوه مدیریتی و رهبری می‌تواند نتایج بهینه‌ای به همراه داشته باشد، نتیجه تحقیقات و پیشنهادات این روانشناسان است.

  روشهای پژوهش در روانشناسی سازمانی

  این دسته از روانشناسان از شیوه‌های مختلف پژوهشی استفاده می‌کنند، به این دلیل که اغلب راه کارهای خود را از یاخته‌های تحقیقاتی که انجام می‌دهند، بدست می‌آورد. تمام روشهای رایج در روانشناسی و علوم انسانی کاربرد خوبی در این تحقیقات دارد، از جمله روشهای مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه نگرش سنجی و ... .

   

   

   

  منبع: رشد

  ساتال
  دانلود کاربرد کامپیوتر در حسابداری pdf رایگان

  دانلود کاربرد کامپیوتر در حسابداری pdf رایگان

  https://bayanbox.ir/view/1208834159006312013/unnamed-file.png

   

  عنوان: کتاب کاربرد کامپیوتر در حسابداری

  درس: کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  نویسنده : ابوالفضل هدایتی آذر - اکبر شیرکوند

  تعداد واحد 3 - عادی پایه - رشته تخصصی حسابداری

  شماره یا گروه درس : 1115270

  دانشگاه پیام نور سال چاپ : 1397

  کامل ، کل کتاب

  حجم : 50 مگابایت

  پی دی اف به صورت اسکن شده دانلود فایل پی دی اف pdf

  وضعیت : فعال

  وضعیت انتشار : منتشر شده

   

  https://bayanbox.ir/view/1208834159006312013/unnamed-file.png

  ساتال

  دپارتمان مدیریت

  مدیریت و حقوق
  مدیریت زنان
  مدیریت واردات
  مدیریت و فقه اسلامی
  مدیریت صادرات
  مدیریت هزینه و درآمد
  آینده پژوهی
  کمال و بالندگی سازمان
  مصاحبه های مدیریتی
  مدیریت عمومی
  مدیریت انتقادی
  عمومی
  مدیریت و مبانی سازمان
  عکس ومکث مدیریت
  گفتار مدیران اسلام
  دانشمندان مدیریت
  دلنوشته ها *نیک*
  مدیریت و روش تحقیق
  ابیات برگزیده
  نظریه های مدیریت
  داستان های مدیریت
  خلاصه کتب مدیریتی
  مدیریت رفتار
  جملات مدیریتی
  معرفی کتب مدیریتی
  مدیریت اسلامی
  مدیریت فناوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت بازاریابی
  مدیریت کیفیت و استاندارد
  مدیریت راهبرد و چشم انداز
  مدیریت مالی-اقتصادی
  مدیریت دولتی
  مدیریت تطبیقی
  مدیریت خلاقیت وکارآفرینی
  مدیریت تحول و توسعه
  مدیریت آموزشی
  مدیریت علوی
  مدیریت صنعتی
  مدیریت اجرایی
  مدیریت و تفکر سیستمی
  مدیریت بحران
  مدیریت ومهندسی ارزش
  مدیریت دانش و دانائی
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت و کنترل پروژه
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت و تکریم مشتری
  مدیریت استرس
  مدیریت زمان
  مدیریت تعارض
  مدیریت تغییر
  مدیریت فروش
  مدیریت و تفکر ناب
  مدیریت فناوری نانو
  مدیریت انگیزش
  مدیریت بهره وری
  مدیریت و مفاهیم نوین
  مدیریت اخلاق
  مدیریت جهانگردی
  دانشجویان من
  فناوری های روز
  مهندسی فناوری اطلاعات
  مدیریت و حسابداری
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت روابط عمومی
  مدیریت کتابداری
  مدیریت اداری وسیاسی
  روانشناسی کارومدیریت
  جامعه شناسی سازمان
  مدیریت ریسک
  مدیریت تربیت بدنی
  مدیریت بودجه
  مدیریت شهری
  مدیریت تبلیغات
  مدیریت تولیدومحصول
  مهندسی مدیریت
  مدیریت پزشکی
  طنز مدیریتی
  مدیریت مصرف
  مدیریت و رهبری
  مدیریت نوآوری
  مدیریت تکنولوژی
  مدیریت خانواده
  ولایت فقیه
  مدیریت رسانه و ارتباطات
  مدیریت خدمات
  منابع کنکور مدیریت
  مدیریت سازماندهی
  مدیریت حمل و نقل
  مدیریت ساختار
  مدیریت جلسات
  مدیریت گروه ها
  مدیریت سازمان غیردولتی
  نظارت و کنترل
  مدیریت بانکداری
  تجارت الکترونیک
  مدیریت ذهن و هوش
  مدیرت تعاونی
  مدیریت عملکرد
  هماهنگی در مدیریت
  مباحث ویژه وکاربردی
  اصول سرپرستی
  پژوهش عملیاتی
  مدیریار در رسانه
  مدیریت تصمیم گیری
  مدیریت بیمه
  مدیریت و برنامه ریزی
  مدیریت انرژی
  مدیریت حقوق ودستمزد
  مدیریت و مشاوره
  مدیریت جهانی
  مدیریت هتلداری

  ساتال

  Satal

  Satal (Satalin) MSO Business

  about us Satal Business Satal conducts training courses in business, management and sales, performing and managing digital marketing projects, and business and sales consulting for organizations. This collection is formed by the presence of reputable university professors and business entrepreneurs.

   

   

   

  Satal, as a reference for training and business consulting and management with the approach of Iran and the world market, to provide training, consulting and implementation courses in the fields of analytics, business intelligence, project management, etc. It has also been managed with the aim of providing the most authoritative educational content, in order to select and translate articles from the best scientific sources. Providing educational and consulting services to the country's top organizations in the field of information and communication technology, including Satal's honors.

   

   

  The first business school in Iran Specialized provider of management and business courses MBA, DBA, Self-Leadership Course, Online Management Courses, Comprehensive Courses for CEO, Marketing Manager, Sales Manager and Digital Marketing

   

  About #Satalin Scan Satal supports the "Satalin" movement. This scan has been formed with the aim of creating a culture and informing support activities in the country's startup ecosystem. Every team work, every constructive partnership, every social responsibility that achieved the life and growth of the ecosystem, informed the country on this platform. In order to support this scan, more than 990 startups and internet businesses have been provided with support services.

   

   

  A regular sponsor of your business Supporting startup events is one of the factors of Satal's social responsibility. We do not believe that events have been the pretext for change in the gap between startups and their constructive alliances and partnerships. If you are active in the field of offline or online events related to the startup ecosystem, contact us.

   

  Satal Job Accelerator Satal's success is tied to the success and growth of startups and small, online businesses. Based on this, we seek to contribute to the growth and dynamism of the ecosystem by providing free infrastructure and expert advice to startups and start-ups. So far, more startups have benefited from this support. If you do not own a startup.

  ساتال

  دانلود ساتال

  دانلود نرم افزار های ساتال

   

  نرم افزار ساتال برای گوشی اندروید

   
   

  نرم افزار ساتال برای گوشی اپل

   

  نرم افزار ساتال برای ویندوز

   
   

  نرم افزار ساتال برای مک

   
   

  برای متصل شدن به سیستم وبینار آدوب کانکت نیاز دارید تا با توجه به سیستم عامل و دستگاه مورد نظر خود نرم افزار مورد نیاز را دانلود کنید. در این صفحه شما میتوانید برای گوشی های اندرویدی یا گوشی های اپل ایفون نرم افزار مورد نیاز خود را دانلود کنید. در صورتی هم که نرم با ویندوز می خواهید به کلاس مجازی و نرم افزار ادوبی کانکت خود متصل شوید می توانید نسخه تحت ویندوز را دانلود نمایید. توجه داشته باشید در سرویس های ادوبی کانکت مجموعه ادوبی آنلاین بدون نیاز به نرم افزار می توانید از طریق مرورگر به نرم افزار ادوبی کانکت و کلاس خود متصل شوید. در صورتی که هنوز پلن مورد نظر خود را خریداری نکرده اید می توانید از قسمت لیست قیمت پلن ها سرویس خود را خریداری کنید.

  ساتال

  مدیریت رسانه

  مدیریت رسانه

  مدیریت رسانه بخش قابل توجهی از بازاریابی برونگرا را به خود اختصاص داده و در صورتی که به درستی برنامه ریزی شده و پیش برده شود، نتایج درخشانی در معرفی برند و کسب و کار برجای خواهد گذاشت. توصیه می شود در بحث مدیریت رسانه حتما به سراغ تیم های حرفه ای و دارای تجربه در حوزه رسانه و تبلیغات مربوط به آن،بروید.

  مزایای مدیریت رسانه

   
   
   
   

  تبدیل مخاطب به مشتری وفادار

  6 برابر سایر روش‌ها

   

  ارتباط مستقیم و راحت مشتریان به برند شما

  در 82% مخاطبان

   

  بهینه سازی هزینه ها

  67% کاربران

   

  دسترسی آسان به مشتریان

  70% کاربران

   
   

  جذب مخاطبان بیشتر

  در صورتی که مدیریت رسانه به درستی صورت بگیرد، اثرگذاری قابل توجهی در جذب مخاطبان بیشتر خواهد داشت.

   

  هدفگیری مشتریان واقعی

  مدیریت رسانه در هدف گیری مشتریان واقعی، یک ابزار حرفه ای و کاملا هوشمند به حساب می آید. کافی است که نشانه گیری درست باشد.

   

  پیشتاز شدن در یک صنعت

  رقبای شما از رسانه غافل نبوده اند و لازم است که شما نیز از پتانسیل های مدیریت رسانه برای ماندن در میدان رقابت، برخوردار شوید.

  راهکارهای پیارینو در مدیریت رسانه

  پیارینو در مدیریت رسانه به شکلی کاملا حرفه ای و با رویکرد تخصصی حاضر می شود. چیزی که در پیارینو به دنبال آن هستیم، بهره برداری حداکثری از پتانسیل های رسانه ای برای هویت بخشی به برند و جذب حداکثری مخاطبان است. مدیریت رسانه حوزه ای تخصصی محسوب شده و فعالیت در آن نیازمند شناخت و تجربه کافی از بازار هدف می باشد.

   
   
   

  همه چیز با یک برنامه‌ریزی دقیق و حرفه‌ای شروع می‌شود!

   

  برای آنکه مطمئن شوید در مسیر درستی هستید و پول و زمان شما در بهینه‌ترین حالت ممکن هزینه می‌شوند، لازم است کارتان را با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی شروع کنید. با تدوین استراتژی سئو در اولین قدم، می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود و رقیبان‌تان را به خوبی بشناسید و سپس با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند، رتبه سایت‌تان را به نتایج بالای گوگل برسانید.

   
  ساتال

  ساختمان(ساختار) کلی کامپیوتر

   

  هر کامپیوتر ازچهار بخش اصلی ساخته می‌شود:
  1- واحد پردازش مرکزی (CPU)
  2- واحد حافظه.    
  3- واحد ورودی( (INPUT UNIT
  4-  واحد خروجی( (OUTPUT UNIT
   
  ریزپردازنده (Microprocessor) ریز پردازنده یا میکروپروسسور چیزی نیست جز CPU(واحد پردازش مرکزی) و گذرگاه و درگاههای ارتباطی آن. این بخش مانند قلب و مغز کامپیوتر عمل کرده و شامل سه قسمت اصلی است: 
  1- واحد حساب و منطق (ALU)
  2- حافظه ثبات یا به طور خلاصه حافظه که به دو شکل وجود دارد:
  الف- حافظه اصلی یا ذخیره با دسترسی آنی (IAS). ب- حافظه کمکی یا جانبی.
  3- واحد کنترل (CU).
   
  واحد پردازش مرکزی (CPU)
  CPU مغز یک کامپیوتر شخصی است  که نرم افزارها را اجرا و کنترل می‌کند. سرعت CPU اغلب مهمترین وجه تمایز هر کامپیوتر شخصی است. امروزه سرعت رایج CPU بین 800 تا یک هزار مگاهرتز (MHZ) است. یعنی CPU امروزی توانایی انجام 800 میلیون تا یک بیلیون عملیات در هر ثانیه را دارد. وظایف اصلی CPU عبارتند از:
  1- ذخیره و نگهداری داده ها و دستورات (برنامه‌ها).
  2- کنترل ترتیب اجرای عملیات.
  3- صدور دستورات به سایر قسمتهای سیستم کامپیوتر.
  4- حمل داده‌های پردازش شده و ارسال آن به واحد خروجی.
  بدیهی است که CPU برای انجام وظایف و ارتباط با سایر اجزاء در سیستم کامپیوتر به گذرگاههایی(BUS) نیاز دارد که نقش آنها را در بعداً آموزش می‌دهم. همچنین CPU برای تبادل اطلاعات با واحدهای ورودی و خروجی به مکانهایی به نام درگاه (PORT) نیاز دارد.
  CPU از سه قسمت با نام واحد حساب و منطق،‌ واحد کنترل و حافظه ثبات تشکیل شده است. در این قسمت وظایف و ویژگیهای واحد ALU را آموزش می‌دهم. این واحد عملیات لازم بر روی داده‌های موجود در حافظه اصلی (IAS) را انجام داده و داده‌های پردازش شده را مجدداً به حافظه اصلی برمی‌گرداند. ALU دو نوع عملیات انجام می‌دهد:
  1- عملیات محاسباتی مانند جمع و تفریق و ضرب و تقسیم.
  2- عملیات منطقی و مقایسه بر اساس توابع AND و OR منطقی.
  ALU از تعدادی انباشتگر و رجیستر تشکیل شده است. ALU داده‌ها را تحت نظارت واحد کنترل از حافظه اصلی گرفته و آنها را در انباشتگر ALUبارگذاری می‌کند. مثلاً اگر قرار است دو عدد A و B را جمع کنیم،‌واحد کنترل ابتدا عدد A را بر اساس آدرس آن در حافظه یافته و به واحد ALU تحویل می‌دهد. عمل جمع بین A و B در ALU انجام شده و حاصل عملیات در انباشتگر نگهداری می‌شود تا عملیات بعدی اجرا شود. و یا حاصل عملیات با هدایت واحد کنترل به حافضه اصلی منتقل می‌شود.
  واحد کنترل CU وظیفه کنترل و هدایت کلیه عملیات کامپیوتر را انجا ممی‌دهد. دریافت داده ها و برنامه‌ها و هدایت نتایج عملیات از وظایف اصلی واحد کنترل است.
   
  واحد حافظه
  حافظه کامپیوتر محل ضبط و نگهداری اطلاعات است. داده‌های ورودی به همراه دستورالعمل‌ها در حافظه کامپیوتر ضبط می‌شوند و سپس به واحد محاسبه و منطق می‌روند و در آنجا عملیات خواسته شده روی داده‌ها انجام می‌گیرد. کوچکترین عنصر حافظه(بیت) می‌باشد. مجموع هشت بیت [1] که معرف یک کاراکتر است را بایت [2] می‌نامند. ساختمان بیت در طول تکامل کامپیوتر تغییر یافته است. ظرفیت حافظه با کیلوبایت(KB) برابر با 210 یا 1024 بایت یا مگابایت(MB) برابر با 1024 بایت یا گیگابایت(GB) برابر با 1024 (حدوداً یک میلیارد بایت) بیان می‌شود. به دلیل حجم وسیع حافظه برای دسترسی سریع به آنها، هریک از بایتهای حافظه یک آدرس دارند. آدرس بایتها از صفر شروع شده و تا آخرین حد ظرفیت حافظه ادامه می‌یابند. دسترسی به بایتها بر مبنای همین آدرسها صورت می‌پذیرد. آدرس بایتهای حافظه همواره ثابت است ولی محتوای آنها بسته به داده‌هایی که در آنها ذخیره می‌شوند تغییر می‌کند.
   
  انواع حافظه‌های اصلی
  1- حافظه فقط خواندنی (ROM) 
  حافظه‌های فقط خواندنی به حافظه‌هایی اطلاق می‌شود که اطلاعات آنها برای یک بار با دستگاه مخصوص پرشده و از آن پس، این اطلاعات به سادگی پاک نمی‌شود.این حافظه‌ها برای نگهداری دستورات اساسی و کلیدی کامپیوتر که فرمان‌های مهمی جهت هدایت سخت‌افزار سیستم صادر می‌کنند، ضروری است. از ویژگی‌های مهم این نو ع حافظه این است که با قطع برق اطلاعات آن پاک نمی شود.
   
  2- حافظه موقتی (RAM)
  حافظه موقتی یا اصلی که به Read/Write Memory نیز معروف می‌باشند، همان بخش اصلی حافظه کامپیوتر است. معمولاًبرنامه‌ها قبل از اجرا و داده‌ها قبل از پردازش در حافظه بارگذاری می‌شوند و پس از پردازش، نتایج حاصله نیز دراین حافظه‌ها ثبت می‌گردد و سپس به حافظه‌های جانبی منتقل می‌شوند. با قطع جریان برق، اطلاعات درون آنها پاک می‌شود. در این نوع حافظه سرعت دسترسی به اطلاعات زیاد است و این عامل، یعنی سرعت دسترسی، یکی از معیارهای اساسی انتخاب آنهاست. اطلاعاتی که معمولاً درون حافظهRAM قرار می‌گیرند عبارتند از:
  - هسته مرکزی سیستم عامل که تمامی اعمال سیستم عامل و دستگاه‌های جانبی را کنترل می‌کند؛
  - برنامه‌های لایه‌های بالاتر سیستم عامل؛
  - داده‌هایی که روی صفحه نمایش ظاهر می‌شوند و اطلاعات ساعت که دائماً تغییر می‌کند؛
  - برنامه‌های کاربردی در مواقعی که برای اجرا فراخوانی می‌شوند؛
  - همه یا بخشی از داده‌ها که توسط برنامه‌های کاربردی استفاده می‌شوند؛
   
  3- حافظه جانبی(Auxiliary)
  معمولاً مقدار اطلاعات و برنامه‌هایی که در یک سیستم کامپیوتری موجودند به قدری زیاد است که تمام پرونده‌های اطلاعاتی و برنامه‌ای در حافظه اصلی کامپیوتر نمی گنجد. از طرفی، تمام این اطلاعات و برنامه‌ها نیز در آن واحد مورد نیاز نیستند. مثلاً لزومی ندارد که اطلاعات پروندة پزشکی بیماری که سالی دوبار به بیمارستان مراجعه می‌کند همیشه در حافضه اصلی کامپیوتر نگهداری شده و بیهوده فضای آن را اشغال کند. زیرا این پرونده فقط هر شش ماه یک بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   
  ویژگی‌های عمده حافظه‌های جانبی این حافظه‌ها غیرفرار بوده و به منبع دائمی الکتریسیته نیاز ندارد و در اثر جابجایی نیز پاک نمی شوند؛ حافظه‌های جانبی نسبت به حافظه‌های اصلی ارزان‌تر هستند.  قابلیت جابجایی، نقل و انتقال و کپی برداری از اطلاعات به وسیله حافظه‌های خارجی نیز از خصوصیاتی است که در رشد کامپیوتر مؤثر است.
   
  انواع حافظه‌های جانبی
  1- نوار مغناطیسی:
  ذخیره اطلاعات روی نوارهای مغناطیسی بسیار شبیه ذخیره آن بر روی نوار ضبط صوت است با این تفاوت که در این جا اطلاعات کد شده، دو دو یی است ولی کاستهای صوتی به شکل پیوسته می‌باشد. ظرفیت یک نوار به وسیله واحد بایت در اینچ سنجیده می‌شود. استفاده از نوار در کامپیوترهای بزرگ بسیار معمول است. از بارزترین مشخصات یک نوار آنست که اطلاعات روی آن به صورت ترتیبی [3] ضبط می‌شوند. به همین دلیل زمان دستیابی [4] به اطلاعات در نوار زیاد است.
  2- دیسک سخت :
  این دیسک دارای ظرفیت بسیار زیادی برای پذیرش اطلاعات می‌باشد. کوچکترین هارددیسک، 170 مگابایت ظرفیت داشت و اکنون حجم هارددیسک‌ها تا 60 و حتی 80 و 120 گیگابایت افزایش یافته است. این دیسک در درون System unit قرار دارد و ما به عنوان کاربر [5] کامپیوتر کاری با جسم آن نداریم. هنگامیکه دیسک گردان مربوط به این دیسک در حال کار باشد چراغ مخصوص آن روشن می‌شود، این دیسک گردان به وسیله سیستم عامل Dos، با علامت(C) گزارش می‌شود که می‌توان درایوهای:D و :E و غیره را نیز از آن منشعب کرد.
   
  3- دیسک نرم :
  که نام دیگر آن DISKETTE به معنی دیسک کوچک می‌باشد. با این دیسکها می‌توان اطلاعات موجود در یک دیسک سخت را به دیسک سخت دیگر منتقل نمود. نسبت هارددیسک به دیسکت مانند نسبت حوض است به سطل و به همین جهت است که به دیسک سخت، دیسک ثابت [6] نیز اطلاق می‌شود.
  دیسکتهای 5/3 اینچ
  این دیسکتها دارای جسم محکم و سخت می‌باشند و قسمت‌های آسیب‌پذیر دیسک به طور اتوماتیک از گزند برخورد با محیط اطراف محفوظ می‌باشد. دو تصویر زیر شکل پشت و روی این دیسکت را نمایش می‌دهد.
   
  4-دیسک نوری  شما ممکن است نام CD-Rom را شنیده باشید. این عبارت مخفف کلمات Compact Disk Read-only-Memory است. این درایوها از نوع درایو نوری هستند که ابتدا فقط می‌شد از اطلاعات موجود در آنها استفاده نمود و به همین جهت به آنها Read-only-memory (حافظه فقط خواندنی) گفته می‌شود. این گونه درایوها دارای ظرفیت بسیار زیادی برای ذخیره اطلاعات است. برای نمونه ظرفیت نسبی یک CD-Rom حداقل 650 مگابایت است.
  با پیشرفت تکنولوژی سخت افزاری، ریزکامپیوترها به سرعت توانایی‌های خود را گسترش داده و هر روز به کامپیوتهای بزرگ نزدیک می‌شوند. سرعت عملیاتیCPU، حجم حافظه اصلی، کوچک شدن حجم سخت افزار و ... باعث شد که اکثراً کارهایی که قبلاً فقط به وسیله کامپیترهای بزرگ قابل انجام بودند، بر روی PC پیاده شوند. اما در زمینه حافظه‌های جانبی با وجود پیشرفت سریع تکنولوژی، دیسکهای مغناطیسی (از نظر کمّی) نیازهای روز را برطرف نمی‌کند. ظهور تکنولوژی حافظه‌های نوری یا دیسکهای لیزری باعث شد که چگالی اطلاعات بر روی دیسک به شدت افزایش یافته و لذا حجم‌های بسیاربالا به راحتی قابل دسترسی باشد. این دیسکهای لیزری با استفاده از تکنیک انعکاس نور قادر به خواندن اطلاعات می‌باشند. در مواردی که انعکاس نور قوی باشد مقدار، 1 و مواردی که انعکاس ضعیف باشد مقدار، 0 می‌باشد. برتری دیسکهای نوری نسبت به دیسک سخت، قیمت پایین تر، حجم کمتر و آسیب پذیری کمتر آن است. امروزه تکنولوژی برتر دیسکهای نوری. قابلیات ذخیره سازی را تا 650 مگابایت گسترش داده است. لذا می‌توان انواع سیستم‌های صوتی و تصویری را بر روی دیسک نوری ارائه کرد. از انواع دیسکهای نوری می‌توان به دیسک نوری برنامه ای، دیسک نوری صوتی و دیسک نوری تصویری اشاره کرد.
   
  واحد ورودی (INPUT UNIT)
  واحد ورودی وظیف دریافت اطلاعات از کاربر و انتقال آن به داخل کامپوتر را بر عهده دارد. در هر سیستم کامپیوتری یک واحد ورودی وجود دارد. این واحد از یک طرف با کاربر در ارتباط است و اطلاعات را از وی دریافت می‌کند. این واحد از سوی دیگر ارتباط یکطرفه‌ای با کامپیوتر دارد تا اطلاعات را به داخل کامپیوتر منتقل کند. واحد ورودی اطلاعات را به شکل قابل فهم توسط انسان از طرف کار بر دریافت کرده و آنها را به شکل قابل فهم برای کامپیوتر به سخت افزار تحویل می‌دهد. وسایل ورودی بسیار متنوع هستند. اما همه آنها وظیفه وارد نمودن انواع اطلاعات به داخل کامپیوتر را انجام می‌دهند. برخی از وسایل ورودی رایج عبارتند از: 
  1- ماوس
  3- صفحه کلید 
  4- اسکنرها
  5- قلم نوری 
   
  واحد خروجی (OUTPUT UNIT)
  اطلاعات مورد نیاز کامپیوتر از طریق ورودی و یا حافظه تأمین می‌شود. پردازشها توسط ریز پردازنده انجام می‌گیرد. حاصل اجرای عملیات یا در حافظه کامپیوتر ذخیره می‌شود و یا به شکل قابل فهم برای انسان خارج شود. واحد خروجی در سیستم کامپیوتر وظیفه گرفتن حاصل عملیات پردازشی و تبدیل آن به یکی از شکلهای قابل فهم برای انسان را بر عهده دارد.
  وسایل خروجی کامپیوتر بسیار متنوع هستند. برخی از وسایل خروجی رایج را معرفی می‌کنم:
  1- مانیتور
  2- چاپگرها 
  3- پلاتر
  4- بلندگو
   

   

  ساتال

  آزمون آزمایشی تافل

  مزایای آزمون آزمایشی تافل به شیوه ی Long Format

  ۱. آزمون آزمایشی تافل به صورت Long Format

  ۲. آزمون آزمایشی منطبق بر تغییرات اول آگوست

  ۳. ارائه کارنامه تحلیلی و تکمیلی

  ۴. بانک سوالات منحصر به فرد

  ۵. تطابق ظاهری کامل با نرم افزار آزمون اصلی

  ۶. برگزاری آزمون آزمایشی در شرایط فیزیکی و سخت افزاری مشابه آزمون اصلی

  جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید.

  ساتال