این آهنگ در سریال چوکور (گودال) پخش شده است.

 

 

خواننده: Ceza
ژانر: Hip Hop, Rap
لیبل: Esen
تاریخ انتشار: November 01, 2012
زبان آهنگ: Turkish
 
 

 

 

Ya bir öne gel, ya bir geri git
Ya da bana bırak hadi, bu nasıl bir beat?
Bir gün kralsın, bir gün varsın
Bir gün yoksun, bazen tok
Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün
Ve de bana neşe verebilecek bir gün
Her gün tekrar doğdum
Bazen soğudum kaçtım kendimden
Birden fazla yorucu olur
Dertler artar sorunu bulun
Kimler çözmüş ki bu sorunu?
Bizler bulsak da bu soruyu
Göremiyoruz, çözemiyoruz
Bir ileri iki geri yürüyoruz hep
Kimler gelmiş geçmiş
Sırlar var hep hiç çözülemeyen
Dünden kalmış ne var acaba
Çok tebrikler bulup alana
Tam bir yapboz hayat acımaz
Yoktur diyen bunu nasıl göremez?
Tabi göremez, bakamadı hiç
Kafasını çevirip o yere gömer hep
Birden fazla bundan varsa
Artık yandık hep
İnsanlar, insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten
Sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde
Haykırsan, inletsen de asla duymaz hiç kimse
Hep anlatsan, zannetmem ben duysun kimse bir yerde
Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile
Bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada
Bir sıkılınca adım atamadım ara tara hadi beni gelip al
Dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp
Elime de bir kalem alıp aşıyorum tepe dere
Deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene
Hadi bunu hece hece edip gelip al
Neyi bilemedik acaba ve neyi görememedik
Adım atamadık elimize de ne geçmiş
Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik
Ve yanına varamadık hiç
Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere varır
Neyin sonu bunu bana soruyorsun
Ama derin düşünenin külü kalır geri meri geri kalan
İyi değirmeni çevirmeli mi?
Hadi bir de bunu başa alıp okuyalım
Ya da bunu boşa koyup okutalım, bu ne fayda?
Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın
Atı bile yarım adım ileride yürüyor
Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor
Ve sonu bile bile geri adım atamadığımız
Uçuruma gidiyorsak aman uzak olun
Geri durun yasak olan şeyler çok olur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا جلو بروید یا برگردید یا بگذارید بروم ، این نوع ضرب و شتم چیست؟ یک روز شما پادشاه هستید ، یک روز شما یک روز آنجا هستید یک روز آنجا نیست ، بعضی اوقات پر است چه روزی ، این یک روز جدید است و روزی که می تواند شادی مرا به من بدهد هر روزی که دوباره متولد شدم هر روز سرما خوردم از خودم فرار کردم و بیشتر از یک روز خسته کننده تر می شوم ترجمه مشکلات را افزایش می دهد این مشکل؟ اگرچه ما آن را پیدا می کنیم ، ما نمی توانیم این سؤال را ترجمه کنیم ، نمی توانیم آن را ببینیم ، نمی توانیم آن را حل کنیم ، ما به جلو و عقب می رویم. چه کسی همیشه اسرار دارد.

نمی دانم چه چیزی از دیروز مانده است ، چگونه می توانم تبریک فراوانی پیدا کنم و یک اره منبت کاری کامل از زندگی کسب کنم؟ البته او نمی توانست ببیند ، نمی توانست نگاه کند ، سرش را می چرخاند و آن مکان را دفن می کرد ، اگر بیش از یک نفر بود ، ما می سوزاندیم. ما اکنون سوخته بودیم. مردم از بشریت بیرون آمده اند ، بعضی اوقات من آن را دیدم. شما فکر نمی کنید واقعی هستید. ترجمه پری بر روی زمین از کجا من را گرفته است؟ حتی اگر آن را به من برگرداند من یک بار در یک بار برگردم ترجمه من هنگام حوصله قدم قدم نگذاشتم. بیا. بیا و مرا ببر. من در حال اجرا یک تپه هستم. هر از گاهی حوصله می گیرم و یک قلم در دستم می گیرم. هجا

ما نمیدانستیم چه چیزی و نتوانستیم ببینیم چه کاری نمی توانیم قدم بگذاریم. چه شد که رسیدیم به جایی نرسیدیم که نتوانستیم ببینیم و جایی که نتوانستیم ببینیم و نتوانستیم به شما برسیم.کسی به من گفت. برگردیم دوباره آن را بخوانیم یا بخوانیم یا آنرا بگذاریم و بخوانیم ، چه فایده دارد؟ مخصوصاً مسیری را برای کسانی که جاده را قطع می کنند باز کنید ، حتی اسب او نیز نیم قدم جلوتر است. سر پر از صندوق ها من را دیوانه می کند ، و حتی اگر به صخره برویم که حتی نمی توانیم قدم برداریم ، دور بمانید ، عقب بمانید.
 
 
 

 -

Ceza - Turk Marshi (رپ ترکی جدید)

Mozart Turkish March