موسسه ساتال

مرکز آموزش ، پژوهش و توسعه کسب و کار

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

لیست مدارس راهنمایی پسرانه نواحی پنجگانه

راهنمائی پسرانه
 
 

لیست مدارس راهنمایی پسرانه نواحی پنجگانه

 

ناحیه 1

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

کمیل ( 1راهنمائی )

خ آبرسان جاده قدیم باغمیشه

6577182

آزادگان1راهنمائی -عاد

تبریز-کوى ولی عصرخ پروین اعتصامی آخر12مترى لیدا

3303510

فیوضات ( 1راهنمائی )

تبریزخ ششگلان کوچه فرهنگ

5249959

آزادگان ( 2راهنمائی –عاد)

تبریز-کوى ولی عصرخ پروین اعتصامی آخر12مترى لیدا

3303510

شیخ عطار( 2راهنمائی )

تبریزخ ششگلان

5245086

فیوضات ( 2راهنمائی )

تبریزخ ششگلان کوچه فرهنگ

5249959

قمربنی هاشم ( 2راهنمائی )

خ سربازشهید-خ وحدت

2351668

شهیدرحیمی بارنج

تبریزکوى ولی عصربارنج

6690367

بعثت (راهنمائی )

تبریزگل پارک میدان رسالت

6560311

کمیل ( 2راهنمائی )

خ آبرسان جاده قدیم باغمیشه

6577182

شیخ عطار( 1راهنمائی )

تبریزخ ششگلان

5245086

دکترحسابی

جاده تبریزتهران روستاى کرکج

6373171

امام موسی صدر

خ عباسی سیلاب قوشخانه اول احمدآباد

5281100

امتحانات متفرقه

.

 

امام موسی صدر 2

خ عباسی سیلاب قوشخانه اول احمدآباد

5281100

امام حسن (ع 2 )

تبریزآخرعباسی

6583555

امام حسن (ع 1 )

تبریزآخرعباسی

6583555

حضرت رسول اکرم (ص )

خ عباسی شهرک باغمیشه

6694439

 

 

ناحیه 2

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

امام حسین (ع )

خیابان استادجعفرى دربندحمام

2884336

حکیم نظامی

شهرک امام -پشت خانه هاى سازمانی شهیدکریمی کوى البرز

4422712

سلمان فارسی

خ سیناکوچه باغ پشت سیلوروبروى کوى رازى

4445055

سیدالشهدائ(ع )

تبریز-خ بهار-اره گر-کوى شهیدشریفی

2887947

شهیدهمراه

تبریزانتهاى خ بهارشهرک امام خمینی روبروى ایستگاه حجتی

2895922

شیخ شمس

تبریز-خ قدس کوى فروردین

2809749

شهیدهمراه

تبریزانتهاى خ بهارشهرک امام خمینی روبروى ایستگاه حجتی

2895922

شهریار

روستاى مایان سفلی

2522322

فجر

تبریز-قراملک

2899314

شهیدچمران (1)

نصف راه پشت مجتمع آپارتمانهاى شهیددکترچمران

4447892

یاسر(سهلان )

روستاى سهلان

2510443

فاضل (الوارسفلی )

روستاى الوارسفلی

2453202

استادشهریار

روستاى مایان سفلی

2522322

سلمان فارسی

خ سیناکوچه باغ پشت سیلوروبروى کوى رازى

4445055

شهیدفهمیده (1)

خ آذربایجان آخر18مترى فیضیه

2889845

شهیدفهمیده (2)

خ آذربایجان آخر18مترى فیضیه

2889845

امیرالمومنین (ع )

جاده مایان روستاى خواجه دیزج

2582510

دانش (مایان علیا )

روستاى مایان علیا

2521434

صائب (قزل دیزج )

روستاى قزل دیزج

2528032

مولانا

روستاى الوارعلیا

2892230

یوشانی

.

 

فاضل (الوارسفلی )

.

 

 

 

ناحیه 3

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

اندیشه 2

خ خیام اول اهراب

5557445

خیام 1

تبریز-خیابان قطران شمالی جنب پارک کودک

4440900

معلم 1

خ شریعتی جنوبی -خ پاستورکوچه شهیدتوانا

4776215

شهیدحدادى 2

خ سالارى -کوى آذر

4441900

خیام 2

تبریز-خیابان قطران شمالی جنب پارک کودک

4440900

شهیدمنتظرقائم 2

خ آزادى رسالت 8مترى حافظک شهیدنجفی پور

4447090

معرفت 2

تبریزخ آزادى خ اشرفی لاله

4456617

معلم 2

خ شریعتی جنوبی -خ پاستورکوچه شهیدتوانا

4776215

نورسجاد 2

تبریزخ هفده شهریورقدیم روبروى دبیرستان الزهرا

5553286

بشارت 2

تبریزامامیه پشت جهاد

5416719

حلیمه خلجان 1

تبریزروستاى خلجان

4442

فاضله

تبریزروستاى کجاباد

2832505

تربیت

تبریزروستاى باغ معروف

2532344

اقبال لاهورى

شهرک طالقانی 24مترى تراکتورسازى

4776077

محدثه آخمقیه 1

تبریزآخمقیه

4244290

محدثه آخمقیه 2

تبریزآخمقیه

4244290

نورسجاد 1

تبریزخ هفده شهریورقدیم روبروى دبیرستان الزهرا

5553286

شهیدمحسن چیت چیان 2

شریعتی جنوبی جاده اهراب کوچه حشمتی

5551822

پرورش 2

خ آزادى کوى منظریه

4770010

بشارت 1

تبریزامامیه پشت جهاد

5416719

استقلال

خ رسالت مقابل آپارتمانهاى رسالت

4466272

انقلاب کوى لاله -3راهنمائی دخترانه

تبریزدیزل آبادکوى لاله

4458200

شهیدمدرس 2

تبریزخ جلالیه جنب پشم شویی لاله

4439288

شهیدمدرس 1

تبریزخ جلالیه جنب پشم شویی لاله

4439288

شهیدندیم سردرود 1

سردرودخ امام خمینی

4202928

شهیدندیم سردرود 2

سردرودخ امام خمینی

4202928

امتحانات متفرقه

.

 

شهیدچیت چیان 1

شریعتی جنوبی جاده اهراب کوچه حشمتی

5551822

عمارزینجناب 2

زینجناب

2525251

امام خمینی اسنجان

روستاى اسنجان

2393311

انقلاب 2

تبریزدیزل آباد-کوى لاله

4458200

 

 

ناحیه 4

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

الزهرا(ع 1)

ائل گلی اول گلشهرمدرسه راهنمایی الزهرا

3812746

امام حسن عسگرى (ع 1)

جاده ائل گلی کوى گلشهرخ گلها

3858413

ثاراله

آخرگل گشت عطارنیشابورى شورگل

3348811

شهیدخراسانی 2

تبریزخیابان شهیدمنتظرى ک ش اشرفی

3346391

شهیدرجائی 1

خ ارتش جنوبی کوچه صدر

5564511

قدسیه 1

چهارراه آبرسانی جنب هتل تبریز

3343836

ولیعصر 1

ولیعصرجنوبی انتهاى خ سعدى

3318230

امام حسن عسگرى (ع 2)

جاده ائل گلی کوى گلشهرخ گلها

3858413

شهیدخراسانی 1

تبریزخیابان شهیدمنتظرى ک ش اشرفی

3346391

شهیدرجائی 2

خ ارتش جنوبی کوچه صدر

5564511

قدسیه 2

چهارراه آبرسانی جنب هتل تبریز

3343836

آزادى شادبادمشایخ

روستاى شادبادمشایخ

6320100

الفت هروى

باسمنج روستاى هروى

6332131

عصمت

باسمنج روستاى شادبادعلیا

6323331

مهدیه لیقوان

باسمنج روستاى لیقوان

6326277

بنت الهدى

روستاى کندرود

6303399

هاجربیرق

باسمنج روستاى بیرق

6316366

وحدت دیزج

باسمنج روستاى دیزج

6310409

مهدیه طالقانی

آخرخیابان طالقانی جنب تربیت معلم علامه امینی

5413421

شهیدپورقادرسفیده خوان

باسمنج روستاى سفیده خوان

6313115

راهنمائی زینب

باسمنج روستاى نعمت آباد

2322072

فاطمه زهرازعفرانیه 1

میردامادخیابان محراب

3810862

فاطمه زهرازعفرانیه 2

میردامادخیابان محراب

3810862

شهیدعلیپور 1

خ منتظرى جنب تربیت معلم

5410983

شهیدعلیپور 2

خ منتظرى جنب تربیت معلم

5410983

حجاب زرنق

باسمنج روستاى زرنق

6323355

شهیدرجایی چوان

باسمنج روستاى چوان

6318042

شهیدعبادى

باسمنج خ امام کوچه مخابرات جنب تربیت بدنی

2327272

ثاراله

.

 

 

 

ناحیه 5

 

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن

شهیدسرندى ( 1راهنمائی )

خ ثقه الاسلام روبروى کمیته انتظامی 11

2350095

شمس تبریزى ( 2راهنمائی )

تبریزخ شمس تبریزى ایستگاه بالاحمام کوچه شهیدحسینی

2344169

شهیدسرندى ( 2راهنمائی )

خ ثقه الاسلام روبروى کمیته انتظامی 11

2350095

آزادگان

خ آذربایجان پایین ترازدبستان مدرس

2665371

المهدى (ع )

پایگاه دوم شکارى

2642079

یادبودشهداى تراکتورسازى

خ پاسداران -جنب کشتارگاه قدیم

2600305

آزادگان

خ آذربایجان پایین ترازدبستان مدرس

2665371

یادبودشهداى تراکتورسازى

خ پاسداران -جنب کشتارگاه قدیم

2600305

حضرت رقیه (س )

شهرک ارم

2300519

شهیداحمدیزاد

تبریزآخرخیابان ثقه الاسلام ایستگاه آقاجان

2330342

شمس تبریزى 1

تبریزخ شمس تبریزى ایستگاه بالاحمام کوچه شهیدحسینی

2344169

داوطلبین متفرقه

.

 

شهیداحمدیزاد 2

تبریزآخرخیابان ثقه الاسلام ایستگاه آقاجان

2330342

حضرت رقیه (س )سفیدان جدید

روستاى سفیدان جدید

5273366

علویه 1

تبریزخ 42مترى جنب دبیرستان باقرالعلوم

2307215

علویه 2

تبریزخ 42مترى جنب دبیرستان باقرالعلوم

2307215

خدیجه کبرى

تبریزشهرک ارم

2307133

امام حسین (ع )

تبریزپاسداران کوى اطلس

2602240

آمنه

جاده فرودگاه روبروى کشتارگاه جدید

2661890

شیخ سلیم

.

 

محدثه

خ 42مترى

2345584

محدثه 2

خ 42مترى

2345584

 

 

 
 
 
 
برگرفته از سایت : tabriz.ir
ساتال

داستان عجیب اوباغ - جدید

 

اوباغ

تیتر روزنامه «اوباغ دستگیر و به زندان روانه شد» ...

اوباغ عمرش را از خدا ترسیده و اعمالش را به دقت می انجامید ولی هرکس از راهی میرسید حقش را با میل مینوشید؛ اوباغ از تماشا کردن لذت میبرد گاه گاهی چشمانش را میبندد و با گوش های تیزش به نوای ترنم پرندگان و مردم گوش فرا میدهد و گاه گاهی نفس های عمیقی میکشد و خدا را به یاد میاورد و شکر میکند اوعاشق زندگیست او همه را دوست دارد حتی زشت ترین موجود ها را اما در این میان تنهاترین است و جز پدرومادر و آسمان و خدایش هیچکس را ندارد چون هیچکس با او دوست نمیشود از آسمان بگویم او تنها دوستش است حتی گاهی بیش از اندازه ماه آسمان را در شب دید میزند. اوباغ  بسیار صبور و سعی میکرد اوضاع را بهترش کند ولی بیش ستم میدید، چندسال را فقط تحمل کرد و با مشکلات نبرد خونین داشت.او بسیار متفاوت بود هیچکس کمکش نمیکرد و به تنهایی کارهایش را انجام میداد. او مشکلات ریز و برنده ای دارد در ضمن او از خوابیدن بسیار متنفر است و اصلا خوابیدن بلد نیست اوباغ فقط چشمانش را میبندید و به فکروخیال فرو میرود و ناگاه میبیند صبح شده است.همه مورد تمسخرش قرار میدهند او فقط آزادی میخواهد ، آزادی از این زندگی و دنیا  و پرواز در آسمان بی کران را دوست دارد. زندگی اش روز های تکراری بودند که رفته رفته بدتر میشدند و او امیدش را نسبت به خدا از دست میداد چون که هزاران بار از خدا دعا کرد که آن را به راه راست و سعادت هدایت کند ولی هیچ خبری ندید حتی بدتر هم شد. هرروز خدایش که میگذشت عشق اوباغ به مردم تبدیل به نفرت میشد.

اوباغ نزدیک ظهر از خواب به سختی بیدار شد آسمان طوفانی شده بود ، اوباغ نفس نفس میزد انگار از کابوس وحشتناکی بیدار شده سریع به حیاط کوچک خانشان رفت و به آسمان خروشان خیره ماند چشمانش تار و کم نور شده بودند مادرش بار ها صدایش میکرد ولی نیتوانست بشنود لذا گوش هایش مقداری از شنوایی اش را از دست داده بود ، بدنش سرد و ضربانش نامنظم میزند ،خیلی خیلی خسته است انگار شش شب بدون درنگ کار کرده است دست و پاهایش ناتوان شدند او سعی میکرد که حالش را برای مادرش شرح دهد ولی او نمیفهمید فورا کفش هایش را پوشید واز خانه در رفت مردم نگاهش میکردند و او را بی دلیل مسخره میکردند، آنقدر ضعیف شده بود که حتی پسر هفت ساله با مشت میتوانست ترتیبش را بدهد ترسیده بود خدا را صدا میزد کمک میخواست در همهمه ی مردم گم شده بود عده ای از مردمان لباس هایش را از تنش دزدیند اما چرا او که کار بدی انجام نداده چرا جهان با اون چنین میکند ؟ عده ای هم کتکش زدند، تک تک سلول های بدنش بر روحش بیگانه شده بودند آیا جهنم است اینجا؟ خیر. از داد و فریاد فراوان صدایش گرفته بود و دیگر اشکی نداشت که سرازیر شود و تسکینش کند یک دفعه چه شد؟ کو عشق و محبت کو مهربانی ؟هیچکس کمکش نمیکند از درون خفه میشود ولی نمیتواند فریاد بزند کم کم دارد فرآموشی میگرید ، اوباغ گم شده است و خدا را هم فراموش کرده است ،به گوشه از شهر رفت و نشست. نزدیک شب شد همان جا درازید و سریع چشمانش را بست و بخواب عمیقی فرو رفت نصف شب از خواب پرید در تاریکی بی کران بود و آسمان ماه نداشت چندین ساعت دوید که ماه را پیدا کند حتی ماه نیز از اون پنهان شده بود خسته شد و زیر یک درخت تنومند که به نظر می آمد درخت سیب است دراز کشید و با خود زمزمه میکرد ...

« در کورسوی زمین و زمان شایق ماه بودم                      اما سرگشته ی پنهان عاشق فراق شدم »

در تاریکی شب زندگانی به دنبال نور بودم                        اما متحیر و پنهان عاشق جدایی شدم

نوشته ی همیدی مستان

 

 

آیا کسی به راز و سر داستان پی برد ؟

 

 

بازدید از صفحه :85415

98-6-25

۵ نظر
ساتال

تمام کردن رابطه (کات کردن)

عمده ای از دلایل پایان دادن روابط میتونه خسته شدن یا مثلا به فکر دیگران بودن میتونه باشه در هر صورت یک وابستگی میتونه بین آدم ها بوجود بیاد یا که میتونه خاطراتی در ذهن و مغز ما باشه که هیچگاه از یادمون نره ما باید یه فکری کنیم که این خاطره یه جوری باشه که مثبتانه از ذهنتون کلی پاک بشه . تنهایی خوبه ولی نه بیش از حدی که داره

راهکارها


نخست

قبل از هر چیز، از پایان دادن ارتباط مطمئن شوید. به تمام دلایل خود برای قطع ارتباط خوب فکر کنید؛ سعی کنید هم با منطق و هم احساستان تصمیم بگیرید و از تصمیم‌های عجولانه و صرفا احساسی دوری کنید. این مرحله بسیار اساسی است، زیرا در صورتی که در اینجا نتوانید خوب خودتان را قانع کنید، بعدا دچار مشکل می‌شوید.

با روانی آسوده و آرام تصمیم بگیرید.

 سعی کنید زمانی که آشفته هستید یا هفته بسیار بدی داشته­اید رابطه را به پایان نرسانید. بلافاصله بعد از دعوا و مشاجره نیز به فکر تمام کردن رابطه نیفتید زیرا طبیعی است که در حین بحث حرف‌هایی گفته می‌شود که از ته قلب نیست.

زمان و مکان مناسبی را انتخاب کنید. 

 پس از تصمیم‌گیری قطعی برای پایان دادن به رابطه، زمان و مکان مناسبی را برای مطرح کردن تصمیم خود انتخاب کنید. به هیچ عنوان زمانی که فرد آشفته و عصبی است و یا  هنگامی که می‌خواهد سرکار برود مسئله را با او در میان نگذارید. همچنین، در مکان‌هایی که احساس خوبی به آن‌ها دارید این کار را انجام ندهید. سعی کنید در  موقعیتی بی­طرف و خنثی در مورد این موضوع صحبت کنید.

رابطه را حضوری به پایان برسانید.

برای احترام به طرف مقابل، بهتر است رابطه را در حضور خود شخص به پایان برسانید. فقط زمانی می‌توان به صورت غیر حضوری این‌کار را انجام داد که طرف مقابل دور از شما باشد و بدانید تا مدت زیادی او را نخواهید دید. یا اینکه شخصیتی پرخاشگر و عصبی دارد و ممکن است به شما آسیب برساند. در این شرایط بهترین راه تمام کردن رابطه، از راه دور و به شکل تلفنی خواهد بود.

راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب طرف مقابل


مسئولیت پایان رابطه را بپذیرید.

با گفتن جملاتی مثل” تو هم به من علاقه نداری“، ” تو دیگر مرا دوست نداری“، ” تو به من توجه نمیکنی” مسئولیت را به گردن او نیندازید و خود از پذیرش مسئولیت پایان رابطه شانه خالی نکنید . در غیر این صورت، طرف مقابل را درگیر کرده­اید و باعث می شوید احساس بی ارزشی کند و اعتماد به نفسش را در رابطه‌های بعدی و در زندگی خود از دست بدهد.

 بعضی از کلیشه ها را کنار بگذارید.

 برای اتمام رابطه به طرف مقابل نگویید “من به درد زندگی با تو نمیخورم” “من برای تو مناسب نیستم” “بهتر از من می­تونی پیدا کنی“. این حرف‌ها بسیار کلیشه‌ای است و به غرور طرف مقابل توهین می‌کند. سعی کنید صادق باشید و به راحتی مشکلات خود را مطرح کنید.

رابطه را با قطعیت به پایان برسانید.

 به طرف مقابل نگویید دوست معمولی هستیم و دیدارهایمان را ادامه می‌دهیم. یا اینکه از این به بعد خواهر و برادریم، این حرف‌ها باعث می‌شود فرد احساس کند، هیچ ارزشی برای رابطه قائل نیستید و احساس سرخوردگی شدیدی کند. در نتیجه، وقتی که تصمیم جدی برای قطع رابطه گرفتید ارتباط و دیدارهایتان را به طور کامل قطع کنید.

به اعتماد به نفس طرف مقابل آسیب نزنید.

 شما وظیفه دارید صادقانه مشکلات را با او در میان بگذارید. ولی از زدن بعضی از حرف‌هایی که باعث شود عزت نفس و اعتماد به نفس طرف مقابل آسیب ببیند پرهیز کنید. برای مثال اگر از نحوه حرف زدن او بدتان می آید لازم نیست آن‌را بیان کنید. فقط سعی کنید به او بفهمانید شخص مناسبی برای یکدیگر نیستید “همین

هنگام اتمام رابطه فقط روی نکات منفی و مشکلات تاکید نکنید.

 به خوبی‌ها و نکات مثبت طرف مقابل اقرار کنید و لحظات خوبی که با هم داشتید را یادآوری کنید. این کار باعث می‌شود که او احساس ارزشمندی نماید.

سعی کنید خود را در جایگاه طرف مقابل قرار دهید.

اگر بتوانید خودتان را به جای طرف مقابل بگذارید بهتر می­توانید او را درک کنید و به نحوی رابطه را به پایان برسانید که شخص آسیب جدی نبیند.

تنها یک/دو دلیل اصلی برای قطع ارتباط بیان کنید.

شما لازم نیست ده‌ها دلیل برای قطع ارتباط عنوان کنید، زیرا ممکن است فرد مقابل از بین این دلایل ضعیف‌ترینشان را انتخاب کند و برای آن دلیل نقض بیاورد. این مساله، شما را وارد یک گفت‌گوی پیچیده می‌کند که ممکن است دلخوری‌هایی را پیش بیاورد.

مهربان باشید.

پیشنهاد قطع ارتباط از طرف شما به اندازه کافی بار هیجانی منفی دارد، به همین دلیل سعی نکنید با آوردن جملات و کنایه‌های مختلف، حس‌های منفی‌تری در فرد مقابل ایجاد کنید. سعی کنید خودتان را جای فرد مقابل بگذارید و ببینید که اگر خودتان بودید از شنیدن این جملات چه احساسی داشتید.

سعی نکنید همچنان او را به خود علاقه‌مند نگه دارید.

گاهی برخی از افراد سعی می‌کنند در عین بر هم زدن رابطه، همچنان فرد مقابل را به خود علاقه‌مند نگه دارند. این یکی از بدترین کارهایی است که در حق فرد مقابل انجام می‌دهید، زیرا، عبور از این مرحله و پذیرش قطع رابطه را برایش سخت‌تر می‌کنید. شما او را با یک تناقض عجیب خواستن و نخواستن، مواجه می‌کنید که فرد را در یک برزخ احساسی قرار می‌دهد.

سر حرف خود بایستید.

بسیار طبیعی است که فرد مقابل بخواهد با حرف‌هایش نظر شما را برگرداند. اما اگر قبلا تصمیم نهایی خود را گرفته‌اید، حتما سر حرف خود بایستید، زیرا، به دلیل احساسی بودن شرایط، برگشتن از نظر اصلا به نفع شما نیست و احتمالا داستان مشکلات قبلی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهند کرد.

راهکار هایی برای کنار آمدن با مشکلات بعد از اتمام رابطه


 • سعی نکنید بلافاصله رابطه جدیدی را برای فراموشی شروع کنید: به خودتان فرصت دهید تا با این مسئله کنار بیایید ، آن‌را بپذیرید و دروجودتان حل و فصل کنید که انجام این پروسه زمان بر خواهد بود.
 • تصور نکنید که فقط شما این مشکل را دارید و با آن درگیر هستید: بسیاری از افراد زمانی که دچار درد و رنجی می‌شوند تصور می کنند این مسئله منحصر به خودشان است و هیچ‌کس به این شدت مشکل ندارد. در حالی که بسیاری از افراد با شکست عشقی و درد و رنج ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند. یا قبلا آن را تجربه کرده و این مسیر را طی نموده‌اند. اگر فکر کنید که خیلی از افراد مشکل شما را داشته ­اند، می‌توانید راحت تر آن‌را بپذیرید و مسئله را حل کنید.
 • از درد ناشی از جدایی فرار نکنید: سعی کنید بعد از اتمام رابطه عاطفی، با درد و رنج حاصل از آن رو به رو شوید و آن را بپذیرید و برایش به راحتی سوگواری کنید.
 •  برای طرف مقابل نامه بنویسید: نامه نوشتن راهکار بسیار مناسبی برای کنار آمدن با شکست عشقی است. هر چه در دلتان هست و هر احساسی که دارید می‌توانید در نامه‌ای برای شخص مقابل بنویسید. لازم نیست آن‌را ارسال کنید بعد از نوشتن نامه می‌توانید بخوانید و پاره کنید. با این کار آرامش می یابید و راحت‌تر می‌توانید آن احساسات را فراموش کنید.
 • فعالیت‌های مورد علاقه خود را انجام دهید: برای به حداقل رساندن آسیب‌های بعد از پایان رابطه، فعالیت‍‌های مورد علاقه خود را بشناسید و آن‌ها را انجام دهید. اگر فقط گوشه‌ای بنشینید و به خاطرات و طرف مقابل فکر کنید احتمال افسردگی در شما افزایش می  یابد.
 • خود گویی های مثبت داشته باشید: با خودتان نگویید “من دیگر نمی­توانم با این مسئله کنار بیایم”. ” من دیگر نمی­توانم با کسی رابطه داشته باشم”.  “من دیگر نمی‌توانم او را فراموش کنم” و “من نمی‌توانم بدون او زندگی کنم”. بلکه سعی کنید به جای این کلمات خود گویی‌های مثبتی را جایگزین کنید مانند اینکه ، “بسیاری از افراد شکست عشقی خورده­اند و ادامه می­دهند”.  “من قوی تر از اونی هستم که همچین چیزی من رو از پا در­بیاره” . “من میتوانم از پس خودم و زندگیم بر­بیام”. ” من این مشکل را هم مثل مشکلات دیگه حل و فصل می­کنم”.  “من توانایی حل و کنار آمدن با این مسئله رادارم”.

اگر طرف مقابل شما را تهدید کرد چه باید بکنید؟


بعضی از افراد بدون توجه به آسیب‌هایی که هم به خودشان و هم به دیگران می‌زنند، برای ادامه رابطه با طرف مقابل به ابراز خشم و تهدید کردن می­پردازند. در این شرایط چند راهکار مقابله ای برای فرد وجود دارد:

 • به این نکته توجه کنید،  فردی که تهدید می‌کند بیشتر از هرکسی خودش می‌ترسد درغیر این‌صورت هیچگاه از تهدید برای ترساندن دیگران استفاده نمی‌کرد.
 • در ابتدا سعی کنید فرد را با حرف زدن قانع کنید ، وی را آرام کنید و به او بفهمانید دیگر رابطه فایده‌ای ندارد و باید تمام شود، با دلایل قانع کننده و منطقی تصمیم خود را به او بگویید. به او نشان دهید که می‌فهمید شما را دوست دارد، احساس او را درک می‌کنید و می­دانید که چقدر تمام کردن این رابطه برایش دشوار است. سپس به طرف مقابل بفمهانید رفتارهای پرخاشگرانه و تهدید کردن تاثیری ندارد و فقط نفرت را بیشتر می کند.
 • خاطرات خوبی که باهم داشتید را یادآوری کنید و به او بگوید آن عشق و خاطرات خوب را با رفتارهای خشونت آمیز خراب نکند.
 • سعی کنید در مقابل شخصی که تهدید می‌کند خود را ضعیف نشان ندهید و ابراز نکنید که از طرف مقابل می‌ترسید چراکه این کار باعث می‌شود فرد تهدید کننده شجاعت بیشتری در مقابل شما پیدا کند و تهدید هایش را افزایش می‌دهد.
 • سعی کنید از او فرار نکنید که به ضعف شما پی نبرد.
 • تاکید کنید که خانواده به صورت کامل از شما حمایت می‌کنند و با شخصی که باعث ازار و اذیت بشود با قاطعیت برخورد خواهند کرد

اگر طرف مقابل برای ادامه رابطه به شما التماس کرد و شروع به گریه کرد چه باید کرد؟


بسیاری از افراد به خصوص زنان به دلیل مسائل عاطفی در این شرایط سعی می‌کنند تصمیم خود را تغییر داده و رابطه را هرچند برایشان ناسالم و غیر قابل تحمل است ادامه دهند در اینجا راهکارهایی برای این وضعیت ارائه می شود:

 •  در ابتدا باید خود را آرام کنید و اجازه ندهید فرد مقابل و دلسوزی برای او از تصمیم قاطع شما جلوگیری کنند. این بدان معنی نیست که ظالمانه رفتار کنید، بلکه اگر فقط به خاطر دلسوزی به رابطه ادامه دهید هم به خود و هم به طرف مقابل خیانت بزرگی کرده‌اید.
 •  با همدلی و درک طرف مقابل او را آرام کنید
 • به او بفهمانید دیر یا زود این جدایی اتفاق می‌افتد و برای جلوگیری از وابستگی بیشتر الان باید رابطه به پایان برسد
 • با کلمات مناسب سعی کنید او را آرام کنید که احساساتش جریحه دار نشود

 

در یک کلام...

 

تمام کردن یک رابطه عاشقانه برای هردو طرف بسیار سخت و ناراحت کننده است. و مشکلات روانشناختی بسیاری برای بیشتر افراد ایجاد می کند. با این حال،  بسیاری از افراد ممکن است تصمیم به قطع رابطه بگیرند. برای این اشخاص راه هایی وجود دارد که بتوانند رابطه­ی خود را با آسیب و ناراحتی کمتری به پایان برسانند. برخی از این روش ها عبارتند از: تصمیم گیری قطعی درمورد اتمام رابطه، لیست کردن مشکلات و دلایل برای پایان دادن به رابطه، مشورت گرفتن از خانواده و دوستان مورد اعتماد، مطرح کردن تصمیم در زمان و مکان مناسب، و مطرح کردن دلایل برای اتمام رابطه به صورت واضح و مشخص برای طرف مقابل. همچنین برای اینکه به طرف مقابل آسیب جدی وارد نشود باید ،سعی کنید خود را در جایگاه طرف مقابل قرار دهید، برای اتمام رابطه فقط روی نکات منفی و مشکلات تاکید نکنید، به اعتماد به نفس طرف مقابل آسیب نرسانید، رابطه را با قطعیت به پایان برسانید، کلیشه ها را کنار بگذارید، و مسئولیت پایان رابطه را بپذیرید.

ساتال

دانلود فیلتر شکن قوی و رایگان برای کامپیوتر و PC و موبایل و تبلت

دانلود فیلتر شکن رایگان برای کامپیوتر و PC و موبایل و تبلت

دانلود فیلتر شکن ۱۰۰ درصد رایگان

فیلتر شکن قوی و رایگان و پرسرعت

دانلود فیلتر شکن رایگان و قوی و پر سرعت

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

امروز یکی از قویترین فیلترشکن های حال و حاضر رو خدمتتون معرفی می کنیم که هر چند در نوع خودش بی نظیر هست ولی استفاده کمی ازش می شه .

مسئول فیلترینگ حتما بخواند مهم است.

امام صادق علیه اسلام  میفرماید  :

توبه و استغفار :

معمولا بهترین  و قوی ترین فیلتر نیاز به فیلتر شکن خیلی قوی هم دارد اما اگر شما خواستید فیلتری که خدا بین شما و جهنم قرار داده و نام ان را نماز گذاشته بشکنید فقط کافیست به حرف متخصصین گوش دهید . اگر تا کنون به علت انجام اعمال خوب بین خود و معصیت خدا ایجاد فیلتر کرده اید به راحتی میتوانید تمام اعمال خوب را با یک فیلتر شکن سادۀ ساده از بین ببرید .

نماز سپر ( فیلتر )  بین انسان و جهنم هست .

عجله نکنید

برای شکستن این فیلتر و گرفتار عذاب الهی شدن راه های بسیاری وجود دارد برخی برای این قفل ها کلید هایی ساخته و نام آن را وی پی ان و یا فیلتر شکن گذاشته اند جالب اینجاست که برخی برای اینکه شما به عذاب گرفتار شوید و به جهنم بروید از شما در قبال شکستن این فیلتر پول هم میگیرند البته عده زیادی برای کارهای پژوهشی نیاز به فیلترشکن دارند ، منظور افرادی هستند که برای گناه کردن و دانلود فیلم و عکس های … دنبال فیلتر شکن میگردند.

 پس برو و توبه کن و دنبال کار های خداپسندانه برو.

هیچ وقت توی این وبلاگ من چیز غیرمجازی نذاشتم

آن عده ای هم که فقط دنبال گناه هستند راه باز است

میتوانند تا آخر عمر در این دنیا گناه و در آخرتشان عذاب شوند.

اگر از مطلب راضی بودید آنرا برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

ساتال